Afbeelding bij artikel
donderdag 12 oktober 2023
Body tekst

Definitief besluit kinderopvangtoeslag 2024

Brancheorganisatie Kinderopvang | Utrecht

Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2024 is gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2024 vastgesteld. In het definitieve besluit zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De indexering van de maximale uurtarieven
De maximale uurtarieven voor 2024 worden met 6,01% geïndexeerd.

Lees hier het volledige bericht

Lees hier het definitieve besluit