Afbeelding bij artikel
donderdag 13 oktober 2022
Body tekst

Handreiking | Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Rijksoverheid | Den Haag

Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

De handreiking is samengesteld door verschillende organisaties, waaronder Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK.

Naar het volledige bericht


Wat betekent het “Didam-arrest” voor de ontwikkeling van kindcentra?
De ontwikkeling van kindcentra roept in de regel al genoeg vraagstukken op. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak “Didam” voegt daar een nieuw aandachtspunt aan toe. Wat heeft dit arrest nu tot gevolg? Je leest het hier.