Afbeelding bij artikel
woensdag 08 november 2023
Body tekst

Heb jij als kinderopvangorganisatie een energiebesparingsplicht? 

Lever dan uiterlijk 1 december a.s. de vierjaarlijkse rapportage in via Mijn RVO.

Deze energiebesparingsplicht komt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldt voor locaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken. De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is de geleverde energie van de energieleverancier plus de zelfopgewekte energie die zelf wordt gebruikt. 

De energiebesparingsverplichting houdt in dat je alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen moet nemen. Hierover ben je verplicht te rapporteren (informatieplicht). De ‘drijver van de inrichting’ is degene die moet informeren over de genomen maatregelen en die ervoor moet zorgen dat alles uitgevoerd wordt. De drijver is ook degene die in overtreding is als de omgevingsdienst gaat handhaven én die de boetes opgelegd krijgt. Afhankelijk van de situatie ziet de handhaver de huurder óf de eigenaar als drijver van de inrichting en dus als eindverantwoordelijke. 

Bij één gebouw met één gebruiker is de gebruiker verantwoordelijk voor de energiebesparingsverplichtingen. Jij bent dan het eerste aanspreekpunt voor de handhaver en wordt over het algemeen aangezien als drijver van de inrichting. Je bent 

dan de initiatiefnemer van de acties. Ben je zelf niet de eigenaar, maar huurder van het pand, dan zal je met de eigenaar moeten overleggen welke van de maatregelen door wie uitgevoerd moeten worden.

Bij een gebouw met meerdere huurders is de eigenaar verantwoordelijk voor de energiebesparingsverplichting. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de handhaver en wordt over het algemeen gezien als drijver van de inrichting. De eigenaar moet ervoor zorgen dat energiebesparingsverplichtingen uitgevoerd worden. Voor de maatregelen die voor de huurder zijn, zal hij met jou in overleg gaan en een plan maken. Als huurder ben je verplicht hieraan mee te werken.

Klik hier voor meer informatie