Afbeelding bij artikel
woensdag 15 november 2023
Body tekst

Informatiesessie Sectorrapport Kinderopvang - trends en ontwikkelingen in de sector 

Binnenkort publiceren we het Sectorrapport Kinderopvang over de cijfers van 2022. 

De financiële positie wordt getoond aan de hand van de balans en de resultatenrekening en daarna via verschillende kengetallen verder gespecifieerd.
Dit jaar is het rapport uitgebreider dan dat je van ons gewend bent. Zo hebben wij onder andere inzicht in gebruik, aanbod, tariefontwikkeling en personeel toegevoegd. 

Om het rapport toe te lichten organiseren wij een informatiesessie op donderdag 7 december van 15:30 uur tot 16:30 uur. In dit uur nemen we je mee door de trends en ontwikkelingen in de sector kinderopvang.

Aanmelden