Afbeelding bij artikel
Kengetallen voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus
dinsdag 28 september 2021
Body tekst

Ken je de P-factor van jouw organisatie?

Weet jij wat de waarde van de P-factor voor jouw organisatie is? De P-factor is het belangrijkste kengetal om de kwaliteit van je bedrijfsvoering te meten. De P-factor is het kengetal dat weergeeft hoeveel groepsuren je inzet ten opzichte van het aantal kinduren dat je factureert. Het aantal groepsuren is je belangrijkste kostenpost, het aantal kinduren geeft aan hoeveel je verdient. Die twee met elkaar in balans houden, is de uitdaging voor de bedrijfsvoering van de kinderopvangorganisatie.

Voor bijvoorbeeld de dagopvang was de bandbreedte van de P-factor in 2019 4,6 – 6,0. Als jouw organisatie een score heeft die buiten deze bandbreedte valt, is het de moeite waard dat nader te onderzoeken. Om de P-factor te kunnen bepalen is vanaf vandaag de Mijn Kostprijs-Benchmarktool* beschikbaar. Deze digitale tool geeft kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om de kostenelementen van de organisatie in te vullen en zo inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Je ziet meteen de waarde van een aantal kengetallen en kunt die vervolgens benchmarken met andere kinderopvangorganisaties, die qua grootte vergelijkbaar zijn met die van jou. Uiteraard volledig geanonimiseerd. Dit laat zien waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren**. Aan het gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden.

Wil je met deze tool aan de slag? 

Vraag hier een gebruikersaccount aan
 


*Mijn Kostprijs-Benchmarktool is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 met draagvlak vanuit de sectororganisaties opgestart en heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

**In de workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ krijg je praktische informatie over hoe je deze onderdelen van jouw kostprijs kunt beïnvloeden en daarmee de kostprijs kunt optimaliseren. De workshop wordt in een aantal varianten aangeboden, zodat de inhoud altijd aansluit bij jou als deelnemer en bij jouw organisatie.

 

 

Joost Koetsier