Afbeelding bij artikel
woensdag 15 november 2023
Body tekst

Leergang leiderschap en ondernemen 2024

Deze leergang is bestemd voor managers en leidinggevenden in de kinderopvang die zich verder willen ontwikkelen in hun leiderschaps- en ondernemersrol.

  • Data: 7 dagen van 9:15 uur tot 15:30 uur in nader overleg met de groep onderling te bepalen
  • Locatie: Utrecht
  • Kosten: € 2.950,- excl. btw incl. lunch 

De leergang wordt gegeven door experts van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang in samenwerking met Charlotte van Zuylen. We vliegen de leergang praktisch en interactief aan met een gezonde dosis humor en veel reflectie op eigen handelen! Er is veel ruimte voor het oefenen met verschillende stijlen en het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden.

De leergang bestaat uit 3 modules:

  1. Ondernemerschap en leiderschap
  2. Klanten en stakeholders
  3. Sturing en concrete instrumenten voor ondernemerschap

Deze 3 modules worden behandeld in 7 bijeenkomsten:

 

De leergang start bij een minimum deelname van 8 deelnemers, daarnaast is er ook de mogelijkheid om de leergang incompany te organiseren. Ook zijn er aanvullende mogelijkheden voor coaching en intervisie, met als doel verder te gaan met je ingezette ontwikkeling!

Lees hieronder een korte uitleg per bijeenkomst. Wil je meer weten over deze leergang? Neem dan contact met ons op via 
 

Aanmelden


Bijeenkomst 1 - Ondernemen, leiderschap en de managementrollen van Quinn

In deze bijeenkomst gaan we in op het verschil tussen ondernemerschap, leiderschap en management en delen we welke invloed dit kan hebben op de (pedagogische) kwaliteit. We leggen de relatie tussen de (pedagogische)visie van de organisatie en het gewenste leiderschap én gaan in op je eigen rol als manager en als leider en welk gedrag daarbij past. 

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Charlotte van Zuylen en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 2 -Stijlen van leidinggeven & groepsdynamica

Tijdens de tweede bijeenkomst zorgen we dat je de verschillende stijlen van leidinggeven kent en hiermee geoefend hebt. Zo weet je welke stijl past bij jouw organisatie en bij jouw medewerkers.

Ook leren we je hoe je de verschillende stijlen kunt inzetten, welke principes m.b.t. groepsdynamica er zijn én hoe je jouw eigen team kunt analyseren. 

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Charlotte van Zuylen en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 3 - Financiën 

De derde bijeenkomst staat in het teken van de financiën. Hoe lees en gebruik je een begroting, wat zijn kengetallen en hoe stuur je hierop? We delen wat een prijsbepaling is, welke factoren meewegen en hoe een uurprijs tot stand komt. We bespreken inspraak en het adviestraject én wat het exploiteren van een locatie behelst.

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Marijke Luijting en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 4 - Verandermanagement en ondernemerschap

In deze bijeenkomst gaan we in op de kleurentheorie en het herkennen van de patronen in jouw organisatie. Je maakt een planmatige veranderopzet om planmatig te verbeteren. We leren hoe je ondernemerschap kunt toepassen in jouw werk en hoe je vanuit verschillende perspectieven kunt interveniëren.

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Charlotte van Zuylen en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 5 - Wie is je klant, wie zijn de stakeholders? 

In deze bijeenkomst gaan we in op de klant. We zorgen dat je het verschil kent tussen klantvriendelijk, klantgericht en klantgestuurd, zodat je dit mee kunt nemen in jouw visie op pedagogiek en leiderschap. Daarnaast brengen we de belangrijkste stakeholders in kaart. 

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Charlotte van Zuylen en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 6 - Wet- en regelgeving en duurzaam opvangen

Bijeenkomst 6 bespreken we de werking van de geldende wet- en regelgeving. We delen hoe het toezicht op wet- en regelgeving werkt, hoe een handhavingstraject werkt en welke manieren van toezicht er zijn. We leren hoe jouw eigen rol (en die van de PM) werkt t.o.v. het toezicht

Daarnaast gaan we in op duurzaamheid in de kinderopvang. We delen een Top 10 van ‘snelle’ acties voor duurzaam opvangen, samen met kind en ouder. We bespreken het thema duurzaam huisvesten van kinderen en leren hoe je de besproken tools inzet in jouw rol.

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Marion Breg en Sonja Sandbergen


Bijeenkomst 7 - Personeel en kindplanning

De laatste bijeenkomst staat in het teken van personeel en kindplanning. We gaan in op het belang van het hebben van inzicht in het plannen van kinderen en personeel. De instroom, doorstroom en uitstroom weten van medewerkers. Het belang van een efficiënte kindplanning en van een efficiënte personeelsplanning en verzuimpreventie.

Datum: in nader overleg met de groep onderling te bepalen
Spekers: Marijke Luijting en Sonja Sandbergen

Aanmelden