Afbeelding bij artikel
donderdag 20 juni 2024
Body tekst

Nieuwe Cao-teksten Kinderopvang 2024

Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang | Utrecht

Op 24 april 2024 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV, een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. 

De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit resultaat. En het resultaat is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van zes maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

De minister van SZW is gevraagd de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren (AVV). Wanneer de cao-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, gelden die bepalingen daarna voor alle werkgevers, ook degenen die geen lid zijn van BK en BMK.

Lees het volledig bericht