Afbeelding bij artikel
woensdag 03 januari 2024
Body tekst

Nieuwe modelformulieren GGD inspectie per 01-01-2024

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de rapporten met modelformulieren van de GGD plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd.

Via onderstaande button vind je de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang in 2024. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst. De modelformulieren zijn geldig vanaf 1-1-2024.

Download hier de modelformulieren

Webinar 'Wetgeving & Toezicht'

Vergroot je kennis en werk samen met jouw team toe naar een ontspannen inspectiebezoek!

Niet iedereen ervaart een inspectiebezoek als prettig. Je hebt het idee dat de pedagogisch medewerkers meer spanning ervaren en ook jijzelf ervaart spanning.

Een deel van de oplossing kun jij zelf realiseren door het vergaren van kennis over het verloop van een inspectiebezoek en wat er allemaal bij komt kijken.

Met dit webinar vergroot jij je kennis en leer je meer over:

  • met welke wetten we te maken hebben;
  • hoe er toezicht gehouden wordt op de naleving van de wet;
  • risicogestuurd toezicht en flexibel toezicht;
  • de inspectie in de praktijk;
  • tips om toe te passen in de praktijk.

Meer informatie en aanmelden

Nieuws