Afbeelding bij artikel
maandag 01 juli 2024
Body tekst

Nieuwe modelformulieren GGD inspectie per 01-07-2024

Rijksoverheid.nl | Den Haag | Zuid-Holland

Eenmaal per halfjaar vindt er een herziening van de rapporten met modelformulieren van de GGD plaats. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd. In de nieuwe modelformulieren zijn de gewijzigde kwaliteitseisen die per 1 juli gelden terug te zien.

Via onderstaande button vind je de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang in 2024. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst. De modelformulieren zijn geldig vanaf 1-7-2024.

Download hier de modelformulieren