maandag 29 januari 2024
Body tekst

Ockje Tellegen benoemd tot nieuwe voorzitter Raden van Toezicht Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK

Utrecht, 29 januari 2024 – Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK zijn verheugd met de benoeming van Ockje Tellegen als nieuwe voorzitter van de Raden van Toezicht.

Martin van Osch, directeur-bestuurder van beide stichtingen, ziet Ockje Tellegen als een echte verbinder en is verheugd dat zij zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van en brugvorming tussen de sectoren kinderopvang en onderwijs. Haar betrokkenheid bij de sectoren en uitgebreide ervaring op zowel politiek als maatschappelijk gebied maken haar een waardevolle aanwinst voor beide stichtingen.

In het licht van deze benoeming wordt haar voorganger Edith Snoeij hartelijk bedankt voor haar jarenlange toewijding en leiderschap als voorzitter. Dit is van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van beide stichtingen. Zij draagt per 1 februari aanstaande het stokje over aan Ockje Tellegen. Jacob Boskma, lid van de Raden van Toezicht, uit zijn waardering voor Edith en heet Ockje Tellegen van harte welkom. “Namens alle leden van de Raden van toezicht kan ik zeggen dat we blij zijn met de aanstelling van Ockje. Ze heeft een scherp oog voor het belang van kwalitatief goede kinderopvang en goed onderwijs en de samenwerking tussen de sectoren. We kijken uit naar de gezamenlijke inzet voor de stichtingen.” 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Martin van Osch, directeur - bestuurder van beide stichtingen, via tel. 06 – 51 50 27 90.