Afbeelding bij artikel
woensdag 31 januari 2024
Body tekst

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) per 1 juli 2024

Heeft jouw kinderopvangorganisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je werknemers. Deze regelgeving vloeit voort uit het Klimaatakkoord. 

Wie telt mee als werknemer?
Om vast te stellen of jouw organisatie 100 of meer werknemers heeft, moet je weten wie er allemaal werknemer zijn. De definitie van ‘werknemer’ is degene die op 1 januari van het jaar waarover je rapporteert, op grond van arbeidsovereenkomst, gehouden is tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand voor een onderneming of rechtspersoon. Werknemers met afroepcontracten (nul-uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen voor de rapportageverplichting niet mee als werknemers. Ook ZZP-ers en uitzendkrachten tellen niet mee.

Gereisde kilometers
Als jouw organisatie onder de rapportageverplichting valt, dan moet je rapporteren over alle gereisde kilometers van de werknemers, dus ook over de kilometers van werknemers die na 1 januari in dienst zijn getreden.

Toesturen gegevens
Uiterlijk 30 juni 2025 stuur je de gevraagde gegevens over 2024 in via een digitaal formulier op de site van RVO. Het gaat om: 

  • het totaal aantal gereisde kilometers van al jouw medewerkers samen per kalenderjaar. Het gaat om ritten met een start en/of eindpunt in Nederland. Vliegreizen vallen niet onder de rapportageverplichting.
  • gebruikte vervoermiddelen 
  • gebruikte brandstof 
  • woonwerk- of zakelijke mobiliteit

Rapportage CO2 -uitstoot
Na het invullen van de gegevens krijg je een rapportage van je CO2 -uitstoot. Zo kun je zelf je CO2 -uitstoot bijhouden en zien in hoeverre de CO2 -uitstoot daalt. Dit geeft inzicht in waar je staat bij het verduurzamen van de woon-werk- en zakelijke mobiliteit van jouw organisatie. De rapportage bevat ook praktische informatie om de werkgebonden personenmobiliteit van je organisatie (verder) te verduurzamen.

Controle op aanlevering
De ingevoerde gegevens worden (automatisch) beschikbaar gesteld aan de (regionale) omgevingsdienst die werkt voor de gemeente van jouw hoofdvestiging. De omgevingsdienst controleert op tijdige en juiste aanlevering.

Vrijwillig rapporteren
Heeft jouw organisatie minder dan 100 werknemers? Dan kun je vrijwillig rapporteren. Ook dan krijg je een terugkoppeling van de CO2 -uitstoot van de mobiliteit van je werknemers. De rapportage wordt niet doorgestuurd naar de omgevingsdienst.

Hulp bij gegevensverzameling
Om op de juiste manier te kunnen rapporteren is mogelijk een aanpassing van het automatiseringssysteem of de administratie nodig. Begin daar op tijd mee. Er is door RVO een handreiking beschikbaar gesteld die helpt bij de gegevensverzameling.

Download de handreiking