Afbeelding bij artikel
dinsdag 30 april 2024
Body tekst

Stuur het jaarverslag klachten in vóór 1 juni 2024 

Nieuwsbrief Toezicht Kinderopvang april 2024 | GGD Utrecht

Houders moeten een jaarverslag klachten indienen vóór 1 juni 2024. GGD Utrecht attendeert houders daarop in de nieuwsbrief Toezicht Kinderopvang.

Hierbij gaat het niet alleen om de klachten die door de Geschillencommissie behandeld zijn, maar ook de klachten die intern zijn behandeld. Als er enkel klachten zijn ingediend bij de GGD die door de Geschillencommissie behandeld zijn, dan wordt verzocht om alsnog het jaarverslag over 2023 aan te vullen met de klachten die intern zijn behandeld. Er wordt gevraagd om het complete jaarverslag zo spoedig mogelijk aan te leveren. 

Interne klachtenregeling
Volgens Artikel 1.57b Wet kinderopvang, 2e lid, moet de houder een interne regeling hebben voor de behandeling van klachten. Deze regeling is schriftelijk vastgelegd en voldoet aan de beschreven eisen. De houder brengt de interne klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht bij ouders. Zie hiervoor het modelklachtenreglement van BOinK.
 

Lees artikel 1.57b Wet kinderopvang