Afbeelding bij artikel
donderdag 16 november 2023
Body tekst

Webinar - Jeugdhulp in school

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op donderdag 14 december weer een webinar Jeugdhulp in school. Dit keer staat het thema ‘instroom van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het primair onderwijs’ centraal. 

Op welke manier vinden onderwijs en gespecialiseerde opvang elkaar tijdens deze overstap? Wat is de aanleiding geweest voor een andere manier van samenwerken? Welke oplossingen heeft men gevonden voor ervaren knelpunten?

Het programma:
14.00-14.05 uur Welkom en opening door SPO
14.05-14.30 uur Presentatie Waarborgfonds Kinderopvang en kenniscentrum Ruimte-OK
14.30-14.55 uur Presentatie (naam school+ regio/plaats)
14.55-15.05 uur Pauze/ inventariseren vragen
15.05-15.30 uur Ronde tafel gesprek aan de hand van vragen uit de chat

Meer informatie en aanmelden