Ondersteuning 

Naast alle vrij beschikbare kennis op deze website, bieden we u ondersteuning. Via onze Helpdesk krijgt u rechtstreeks en persoonlijk antwoord op uw vragen. Met borgstellingen en garanties ondersteunen we u als u financiering wilt, en we bieden maatwerk op uw verzoek.

Helpdesk

Heeft u abonnement bij Waarborgfonds Kinderopvang? Dan krijgt u via de Helpdesk persoonlijk antwoord op al uw vragen over huisvesting, financiering, IKC ontwikkeling en duurzaamheid.

Fase-0 gesprek

Met een fase-0 gesprek professionaliseren we uw opdrachtgeverschap en helpen we u op weg met ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren op u afkomen. 

Ondersteuningsaanbod IKK

We ondersteunen organisaties die door invoering van de aangepaste BKR een tijdelijk liquiditeitstekort hebben. Ook kunnen wij u actief ondersteunen bij het zoeken naar een financier. 

Kwaliteitskader Huisvesting 

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. 

Maatwerk

Naast beantwoording van algemene helpdeskvragen over huisvesting en financieren, kunt u ons vragen om maatwerkondersteuning.

Startershoek

In deze startershoek vindt u informatie, tips en links die nuttig zijn bij de (door)start van een kinderopvanglocatie.

Gebouwenscan

Op verzoek van uw kinderopvangorganisatie kunnen wij, op basis van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang een scan van de huisvesting uitvoeren.