Ondersteuning 

Naast alle vrij beschikbare kennis op deze website, bieden we u ondersteuning. Via onze Helpdesk krijgt u rechtstreeks en persoonlijk antwoord op uw vragen. Met borgstellingen en garanties ondersteunen we u als u financiering wilt, en we bieden maatwerk op uw verzoek.

Helpdesk

Heeft u abonnement bij Waarborgfonds Kinderopvang? Dan krijgt u via de Helpdesk persoonlijk antwoord op al uw vragen over huisvesting, financiering, IKC ontwikkeling en duurzaamheid.

Fase-0 gesprek

Met een fase-0 gesprek professionaliseren we uw opdrachtgeverschap en helpen we u op weg met ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren op u afkomen. 

Ondersteuningsaanbod IKK

We ondersteunen organisaties die door invoering van de aangepaste BKR een tijdelijk liquiditeitstekort hebben. Ook kunnen wij u actief ondersteunen bij het zoeken naar een financier. 

Maatwerk

Naast beantwoording van algemene helpdeskvragen over huisvesting en financieren, kunt u ons vragen om maatwerkondersteuning.

Startershoek

In deze startershoek vindt u informatie, tips en links die nuttig zijn bij de (door)start van een kinderopvanglocatie.