Ondersteuning 

Naast alle vrij beschikbare kennis op deze website, bieden we u ondersteuning. Via onze Helpdesk krijgt u rechtstreeks en persoonlijk antwoord op uw vragen. Met borgstellingen en garanties ondersteunen we u als u financiering wilt, en we bieden maatwerk op uw verzoek.

Helpdesk

Heeft u abonnement bij Waarborgfonds Kinderopvang? Dan krijgt u via de Helpdesk persoonlijk antwoord op al uw vragen over huisvesting en financiering.

Maatwerk

Naast beantwoording van algemene helpdeskvragen over huisvesting en financieren, kunt u ons vragen om maatwerkondersteuning.

Startershoek

In deze startershoek vindt u informatie, tips en links die nuttig zijn bij de (door)start van een kinderopvanglocatie.