Ondersteuning gemeenten bij kindcentra

Steeds vaker krijgen gemeenten de vraag of ze willen investeren in kindcentra. De rol van gemeenten rondom de bekostiging van ruimten voor onderwijs is wettelijk geregeld. Voor kinderopvang is dat niet het geval. Formeel heeft de gemeente daar geen rol in. Vanuit jeugdbeleid en verstandig vastgoedbeleid is het toch aantrekkelijk voor een gemeente om de ruimten voor kinderopvang mee te nemen.

We hebben een aantal tools ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij deze ontwikkelingen. Deze ondersteuning bestaat uit: 

  • Fase 0 gesprek - We gaan met de gemeente, scholen en kinderopvang in op het proces hoe te komen tot bestendige voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang.
  • Risicotoetsing  - We toetsen op de investering in kinderopvang voorafgaand aan het besluit tot bouw van het kindcentra.
  • Risicomonitoring - We monitoren de investering in kinderopvang gedurende de looptijd van het project.
  • Leegstandsgarantie - Deze dekt het risico voor de gemeente met betrekking tot ruimten voor kinderopvang (deels) af.

Contactgegevens

Wil je meer over weten over deze ondersteuning en de leegstandsgarantie? Neem contact op met Cora Mastwijk via 06 - 83 25 17 50 of mail naar cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.