Startershoek

In deze startershoek vindt u informatie, tips en links die nuttig zijn bij de (door)start van een kinderopvanglocatie. De startershoek is primair opgezet voor ouders die zich geconfronteerd zien met een (dreigende) locatiesluiting, en die besluiten de opvang zelf te continueren. Dat kan individueel zijn, of in collectief verband. Hoewel hun aanvliegroute anders kan zijn, moeten ouders die starten uiteraard aan dezelfde wetten en regels voldoen als overige kinderopvangondernemers. De startershoek is dus voor beide relevant.

De startershoek is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met medewerking van BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang, en niet in de laatste plaats van een aantal bestaande ouderinitiatieven. Dank aan allen!

Een eerste belangrijke tip

Bevindt u zich in een situatie van potentiële overname of doorstart na faillissement? Dan is er waarschijnlijk de nodige tijdsdruk en u wilt de continuïteit voor uw toekomstige (potentiële) klanten zo goed mogelijk waarborgen. Verdiep u dan ook zo vroeg mogelijk in hetgeen nodig is om een LRKP nummer zeker te stellen, en zet alvast de eerste stappen. Er is namelijk de nodige tijd mee gemoeid.


Ga hier de startershoek in