Bouwbesluit 2012 - Ventilatie-eisen

In het bouwbesluit van 2012 zijn de ventilatie-eisen aangescherpt. Dit is met een reden: slechte luchtkwaliteit kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, stank en vochtproblemen Bovendien hebben astmapatiënten extra last van slechte luchtkwaliteit.

Voor de sector kinderopvang geldt tot 1 april 2017 een uitzondering, maar vanaf dan gaan de verscherpte eisen voor de bestaande gebouwen (gebouwd voor 2012) ook voor de kinderopvang gelden. De grootste impact van deze eisen zit in de slaapkamers. De schattingen over de kosten lopen sterk uiteen en zullen per locatie verschillen. Er zijn berekeningen bekend die oplopen tot € 10.000,- per groep. 

Hoe pak ik dit aan?
Breng in kaart hoeveel van uw locaties aangepast moeten worden. Vaak vindt dit met externe gespecialiseerde ondersteuning plaats, wat tot advieskosten zal leiden. Deze kosten zullen variëren (denk aan € 500 voor een advies en € 2.000 voor een volledig onderzoek). Breng in kaart wat de benodigde investeringen zijn. Deze zijn door u of bijvoorbeeld de verhuurder te bekostigen.

Zorg dat u bij het aangaan van de investeringen voldoende geïnformeerd bent. Ga niet altijd voor het duurste, soms kan er met pragmatische oplossingen al het nodige bereikt worden. Kijk bij deze investeringen niet alleen naar de eenmalige initiële kosten, maar ook naar jaarlijks terugkomende onderhoud- en energiekosten. Bekijk de brochure 'Veilig en Fris' van BOinK voor eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen in de kinderopvang.

Gerelateerd