Energie-audits

In 2012 stelde de het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. Deze richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. De richtlijn legt vast dat er elke vier jaar een energie-audit moet plaatsvinden waarmee energiebesparingsmogelijkheden gesignaleerd worden.

De richtlijn is van toepassing op ondernemingen die een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen hebben of een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen of meer dan 250 fte hebben. Met name het laatste criterium maakt dat er een redelijke groep van kinderopvangorganisaties elke vier jaar een energie-audit uit moet voeren indien ze ook voldoen aan de criteria afgeleid uit de wet Milieubeheer.

Er staan een aantal criteria in de Wet Milieubeheer die bepalen of er ook daadwerkelijk een energie-audit dient uitgevoerd te worden. RVO.nl heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld.

Deze regeling is zo complex dat er nog steeds geen eenduidige uitspraak is of kinderopvangorganisaties hier aan moeten voldoen. Volgens de bij ons aanwezige informatie bent u verplicht om de audit uit te voeren als u op een locatie bijvoorbeeld veel energie verbruikt vanwege de aanwezigheid van klimaatinstallaties en professionele wasmachines en drogers.

Hoe pak ik dit aan?
Om er zeker van te zijn of u verplicht bent om een audit voor uw locaties uit te (laten) voeren kunt u uiteraard informatie inwinnen bij gespecialiseerde adviesbureaus. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de omgevingsdienst in uw regio. De omgevingsdienst is de uitvoerder van de handhaving met betrekking tot deze regeling.

Bij het uitbesteden van de audit moet u qua kosten al snel aan € 750 tot € 1.500 per locatie denken. Daarna dient er nog conform de uitkomst van de audit geïnvesteerd te worden in de locatie.

Gerelateerd