Handleiding en checklists IKK

Elke kinderopvangorganisatie heeft te maken met de implementatie van de maatregelen uit de wet IKK en de borging daarvan. Om ondernemers hierbij te helpen hebben we een handleiding ontwikkeld, met bijbehorend de checklist IKK voor KDV en de checklist IKK voor BSO. De kennisdocumenten brengen alle eisen in kaart, met praktische tips voor de implementatie en borging ervan in jouw organisatie. 

In de handleiding worden de verschillende maatregelen toegelicht, geordend volgens de vier pijlers uit de wet IKK:

1.         De ontwikkeling van het kind staat centraal
2.         Veiligheid en gezondheid
3.         Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
4.         Kinderopvang is een vak

De bijbehorende checklists zijn een opsomming van alle voorgeschreven eisen vanuit de Wet IKK. Dit biedt ondernemers de mogelijkheid om opnieuw grip te krijgen op de gewijzigde regelgeving en te checken of hun kinderopvangorganisatie inmiddels volledig IKK-proof is.

Binnenkort volgt een update. Volg ons op Linkedin, Facebook en/of Instagram om op de hoogte te blijven.

​Handleiding wet IKK      Checklist KDV       Checklist BSO

Heb je na het lezen van deze documenten vragen? Neem gerust contact met ons op!

 

Gerelateerd