Handreiking | Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

De handreiking is uitgebracht door de Rijksoverheid en samengesteld door verschillende organisaties, waaronder Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK.

Download de handreiking

Gerelateerd