Onderzoek Oberon - Samenwerking in beeld

Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

De Nederlandse infrastructuur voor onderwijs en opvang van kinderen (tot 12 jaar) is in beweging. Scholen, peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zoeken elkaar op om – vanuit diverse motieven en in verschillende varianten – samen te werken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse opvang of het tot stand brengen van integrale kindcentra. De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding, maar tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking. Met dit onderzoek wordt daarin voorzien.

Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport en lees hier de kamerbrief over dit thema. Minister Asscher (SZW) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer onder andere in op het belang van voorschoolse voorzieningen. Ook beschrijft hij de aard, omvang en motieven van de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Gaat u samenwerken en wilt u meer weten over de wetten en regels?
De ambitie om samen te werken is groot, maar het starten ervan levert in de praktijk nog vaak problemen op. Hoe gaat deze samenwerking in zijn werk, en hoe zit het met de verantwoordelijkheden en financiering? Wij kunnen u bij de verschillende fases in dit proces ondersteunen. U kunt vragen stellen aan onze experts, een borgstelling aanvragen voor de investeringen die betrekking hebben op de kinderopvang, of deelnemen aan de leergang 'Samenwerken aan een kindcentrum'. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bron Oberon Onderzoek & Advies | Utrecht | Utrecht (2016)

Gerelateerd