Rekentool kinderopvang - beroepskracht kind ratio

Bron | 1ratio.nl

Hoeveel leidsters moet ik inzetten?

Voor deze berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht in de kinderopvang is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW.

De rekentool is per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en is vanaf dat moment de enige berekeningswijze voor de bepaling van het maximale aantal kinderen per beroepskracht. De GGD gebruikt de rekentool tijdens de inspecties op de kwaliteit in de kinderopvang.

Naar de rekentool

Gerelateerd