Ontdek de sessies

Heb je behoefte aan het opdoen van specifieke kennis over een bepaald onderwerp? Wil je geïnspireerd worden door vernieuwende methoden en inzichten of word je liever meegenomen door experts uit de praktijk over hoe zij bepaalde vraagstukken aanpakken? 

Je leest hieronder een toelichting op elke sessie. Elke ronde heeft één plenaire sessie en daarnaast meerdere kleinschalige kennis- en inspiratiesessies.

Direct aanmelden

Kennisronde 1


Plenaire sessie: Community of Practice
Marco van Zandwijk en Diana Manger - Kenniscentrum Ruimte-OK
De Community of Practice is hét platform om kennis te delen en op te halen, inspiratie op te doen en te leren van de innovaties uit het langlopende Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. Tijdens deze plenaire sessie gaan deelnemers aan de community en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen die onderwijshuisvesting kent. Ben je deelnemer aan de Community of Practice, ben je geïnteresseerd in deelname en/of wil je hierover meer weten? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze sessie!

Linker kolom

1. Naar een centraal gestuurd informatielandschap voor onderwijshuisvesting           
Rutger Sypkens - Invest-NL
Informatie over de staat van onderwijshuisvesting is gefragmenteerd, incompleet en moeilijk toegankelijk. Tijdens deze sessie krijg je een toelichting op het 'Informatielandschap Onderwijshuisvesting', wat momenteel in ontwikkeling is. Het helpt gemeenten en schoolbesturen bij de afweging welke gebouwen versneld moeten worden gerenoveerd of vervangen.

Middelste kolom

2. Gebouwkwaliteit meten en monitoren op basis Kwaliteitskaders Huisvesting
Ferdie van de Winkel en Romy Schneider - Kenniscentrum Ruimte-OK
Kwalitatief goede huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van goed onderwijs en goede kinderopvang. In deze sessie krijg je uitleg over wat kwalitatief goede huisvesting precies is, hoe je vanuit gebruikersperspectief (zelf) laagdrempelig de gebouwkwaliteit kunt meten en monitoren én wat je met deze inzichten kunt doen.

Rechter kolom

3. Duurzame huisvesting door optimaal gebruik van de ruimte
Bertus Koot - bestuurder bij Kind&Co Ludens
Duurzame huisvesting realiseer je ook door een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Bertus Koot neemt je mee in zijn visie op het goed en gezamenlijk gebruik van ruimten door kinderopvang en scholen.

Linker kolom

4. Huur- en exploitatie ruimten voor kinderopvang in scholen        
Wim Lengkeek - expert onderwijshuisvesting bij Lengkeek Advies
Hoe kom je als kinderopvang en onderwijs tot goede huur- en gebruiksafspraken voor het gebruik van ruimten in schoolgebouwen? Dat vraagt inzicht in regelgeving en elkaars situatie. Laat je tijdens deze sessie meenemen in de stappen die je kunt zetten om tot goede afspraken te komen die voor iedereen werkbaar zijn én voldoen aan wet- en regelgeving.

Middelste kolom

5. Vanuit duurzame ontwikkelingsdoelen werken aan toekomstbestendige huisvesting
Marion Breg en Maureen Martens - Kenniscentrum Ruimte-OK
Steeds meer organisaties willen op een eenvoudige manier duidelijk maken hoe de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn te integreren in beleid en projecten. Op basis van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting is een overzicht beschikbaar dat hierbij helpt. In deze sessie word je meegenomen in de wijze waarop met de huisvesting kan worden bijdragen aan deze ontwikkelingsdoelen.

Rechter kolom

6. Inclusief onderwijs en inclusieve kinderopvang: praktijkcasus van Kindcentrum De Kroevendonk
Teun Dekker - directeur bestuurder bij KC De Kroevendonk
“Geloven in ontwikkeling, altijd”, dat is het motto van Kindcentrum De Kroevendonk. Dit kindcentrum biedt inclusief onderwijs en inclusieve kinderopvang aan voor 2-12 jarigen. Ieder kind is er welkom. Kindcentrum De Kroevendonk is ontstaan vanuit een visie met aandacht voor het individu. Voor de benodigde extra zorg worden zorgprofessionals ingezet. In deze sessie vertelt Teun Dekker over de uitdagingen en vooral de kansen.

Linker kolom

7. Toekomstbestendige huisvesting voor kinderopvang: praktijkcasus van HefGroep-KindeRdam
Jaco Weggers - HefGroep-KindeRdam en Maarten Groenen - ICS adviseurs
Afgelopen jaar is HefGroep-KindeRdam tot een strategisch huisvestingsplan gekomen. In deze sessie nemen Jaco Weggers, facilitair verantwoordelijke bij KindeRdam, en Maarten Groenen, van ICS adviseurs, je mee in het proces dat zij samen doorlopen hebben. Ook krijg je tips voor het ontwikkelen van een eigen visie op huisvesting.

Middelste kolom

8. Huisvesting die mee kan groeien naar behoefte. Het kan! Praktijkcasus gemeente Oosterhout
Raymond Mentink - Gemeente Oosterhout
De vastgoedafdeling van de gemeente Oosterhout ontwikkelde samen met twee schoolbesturen een modulair concept waarmee de scholenhuisvesting kan meegroeien en afschalen al naar gelang de behoefte. De modulaire, - circulaire huisvesting op basis van ENG-normering vormt een hoogwaardig alternatief voor traditionele bouw. Deze is eenvoudig te verplaatsen en opnieuw in te zetten. Bovendien wordt de doorlooptijd van initiatief tot oplevering aanzienlijk verkort. In deze deelsessie deelt de gemeente haar ervaringen.

Rechter kolom

9. Een brede pedagogische basis
Els Geeris - NJi en Sonja Sandbergen - Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Ervaringen buiten het gezin hebben veel invloed op de ontwikkeling van kinderen. Hoe meer variatie in contacten, relaties en leefomgevingen, hoe meer een kind kan leren. In deze kennissessie word je meegenomen in deze stevige pedagogische basis, waarover het NJi onlangs publiceerde (Opgroeien doe je samen | Nederlands Jeugdinstituut) en leer je van praktijkervaringen uit de sector.

Linker kolom

10. Klimaatdoelstellingen en wet- en regelgeving voor onderwijs en kinderopvang
Inka Vogelaar - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Komende jaren komt er veel wet- en regelgeving op de beide sectoren af. In deze sessie geven we je een update van wat je vanuit Europa kunt verwachten en wat de huidige regelgeving vanuit Nederland is. Zo ben je voorbereid op wat er komt en zet je de juiste stappen.

Middelste kolom

11. Van 0 tot 110 jaar samen onder één dak: praktijkcasus De Tirrel in Winsum 
Casper Meinders - De Tirrel, Wouter van Riet - obs Tiggeldobbe en Siep Smidts - cbs de Piramiden
In De Tirrel komen zorg, wonen, onderwijs, kinderopvang, sport en vrije tijd samen op één locatie. Het is meer dan samen een gebouw delen. Het is écht samen zijn: dus samenwerken, samen zijn en samenleven. Krijg een inkijkje in de totstandkoming van het proces van dit bijzondere project: een zorg- en woonvorm voor ouderen gecombineerd met huisvesting voor onderwijs en kinderopvang.

Rechter kolom

12. Oplopende kansen voor kind ontwikkeling en verbinding met de natuur. 
Mariëlle Hettinga en Matthijs de Gruijter - Groen Cement
Groene opvang is er in verschillende uitvoeringen bij KDV, BSO en onderwijs. Variërend van “huisje boompje beestje” wat op elke locatie kan. Tot “rewilding in een eigen habitat”, waar wel ruimte voor nodig is. Met meer ruimte is een hoger niveau van groene pedagogiek haalbaar. Wij nemen jullie mee in de voordelen van groene kinderopvang, de mogelijkheden bij de aangrenzende buitenruimte en de mogelijkheden in de omgeving. 

Tekst

Kennisronde 2


Plenaire sessie: Sectorale Routekaart Verduurzaming Kinderopvang
Marion Breg en Maureen Martens - Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Ook de sector kinderopvang gaat een Sectorale Routekaart ontwikkelen voor de verduurzaming van de huisvesting. Deze routekaart helpt om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Tijdens deze sessie nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen én is er aandacht voor de ideeën en wensen vanuit het veld. Wat is er nodig om écht stappen te kunnen zetten? Deel je ideeën!

Linker kolom

1. Inzicht in en sturen op energieverbruik per m2
Rik de Lange - RVO 
Met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) van RVO kun je data over het energieverbruik van onder andere kinderopvang- en schoolgebouwen opvragen, vergelijken en delen met experts. In deze sessie laten we de voorlopige resultaten zien van de eerste tests uit de praktijk en krijg je zicht op de manier waarop je deze tool ook zelf kunt gebruiken.

Middelste kolom

2. Cijfermatig inzicht in kinderopvang en onderwijs
Leontine de Wit en Marijke Luijting - Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Onderwijs en kinderopvang, steeds vaker gaat dit hand in hand. In deze sessie geven we je cijfermatig inzicht in de mate van verwevenheid enerzijds en de verschillen anderzijds. Op hoeveel plekken wordt er al samengewerkt? En over hoeveel kinderen gaat dit? Hoe zit de financiën van beide type organisaties in elkaar en wat zijn knelpunten en oplossingsrichtingen voor een goede gezamenlijke bedrijfsvoering?  

Rechter kolom

3. Voorbeelden aanpak huisvesting uit Nederland en Buitenland
Norbert Bol - Building Values
Zowel in binnenland als buitenland zijn er goede voorbeelden van de aanpak van de huisvestingsopgaven. Laat je meenemen in de diverse voorbeelden, in wat we hiervan kunnen leren en hoe bij de landelijke aanpak in Nederland de opgedane leereffecten toegepast kunnen worden.

Linker kolom

4. Een goed binnenklimaat voor kinderopvang en onderwijs
Ferdie van de Winkel en Romy Schneider- Kenniscentrum Ruimte-OK
De afgelopen jaren hebben scholen en kinderopvang op locatie hands-on ondersteuning gehad om te zorgen voor een goed binnenklimaat. We delen de lessons learned van het ‘Hulpteam Optimaal Ventileren’ en het onderzoek ‘Binnenklimaat Kindcentra’. Hoe zorg je op locatie voor een goede ventilatie? Hoe beheers je de temperatuur in de zomer en winter?

Middelste kolom

5. Leren van samenwerken middels InnovatiePartnerSchap (IPS)
Frank van Sloun en Carli Hartgerink - Gemeente Amsterdam 
De gemeente Amsterdam heeft in 2022 een aanbesteding voor scholen uitgevoerd volgens de procedure van het innovatiepartnerschap (IPS). Het IPS project wordt landelijk gezien als goed voorbeeld rond optimaal samenwerken en (innovatief) aanbesteden. Bij dit traject zijn standaard Programma van Eisen-documenten ontwikkeld. Op welke wijze is de opgedane kennis ook voor andere gemeenten/ schoolbesturen inzetbaar en hoe kan deze worden ingezet voor nieuwbouw, renovatie en/of bouw van kindcentra?

Rechter kolom

6. Gelijkwaardig en gezamenlijk huisvesten van kinderopvang en onderwijs
Martin van Osch - Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Gemeenten bouwen geen scholen meer, maar kindcentra. In de praktijk zijn huuropbrengsten vanuit de Kinderopvang steeds vaker noodzakelijk om tot een sluitende bekostiging te komen. Vaak zonder gelijkwaardige uitgangspositie tussen de sectoren. Hoe kunnen we dit veranderen? In deze sessie gaan we hierover op basis van een concrete casus met elkaar in gesprek.

Linker kolom

7. Een zachte overgang naar de basisschool: peuters en kleuters in één groep
Jolanda Noordzij – Korein (Wijzijnjong)
De overgang van peuter naar kleuter is voor veel jonge kinderen een grote stap. Een combinatiegroep met de oudste peuters en de jongste kleuters samen verkleint deze stap naar de basisschool. Het is een ambitie die meerdere organisaties uit de kinderopvang en het onderwijs hebben. In de praktijk blijkt de realisatie niet altijd eenvoudig. In deze sessie word je meegenomen in het traject dat Jolanda en haar collega’s de afgelopen jaren hebben doorlopen om op diverse locaties zo’n combinatiegroep te starten. Vele vraagstukken hebben zij uit gepluisd en nog meer creatieve oplossingen zijn bedacht!

Middelste kolom

8. Slopen kan niet meer - Transformatie van bestaande gebouwen als kans
Wilma Kempinga - Mevrouw Meijer
Behoud en vernieuwbouw van bestaande gebouwen is gunstig vanuit het oogpunt van duurzaamheid en circulariteit. De aanpak van Mevrouw Meijer laat zien dat schoolgebouwen ook na veertig jaar nog goed te transformeren zijn naar volwaardige kindvoorzieningen die voldoen aan de eisen van onderwijs en kinderopvang van nu. Laat je meenemen in de kansen en mogelijkheden waarom renovatie een volwaardig alternatief kan zijn voor sloop en nieuwbouw.

Rechter kolom

9. Gezamenlijk investeringsplan voor IHP Enschede 
Anne Kreuwel - Gemeente Enschede
De gemeente Enschede beschikt over een breed gedragen en beleidsrijk IHP en neemt daarbij het voortouw om de gebouwen uiterlijk in 2040 energieneutraal te maken. Er is expliciet een investeringsplan van ruim 420 miljoen opgenomen zodat de ambitie om alle onderwijsgebouwen de komende 30 jaar te vernieuwen ook financieel waargemaakt kan worden. De schoolbesturen dragen daar 8% aan bij. Gedacht wordt om de komende jaren een aantal te ontwikkelen IKC's in één keer te gaan aanbesteden. Leer in deze sessie van de aanpak in Enschede!

Linker kolom

10. Samen bouwen aan passende kinderopvang
IJsbrand Jepma en Simone den Hollander - Sardes 
Sardes ondersteunt gemeenten en hun jonge kind-partners (kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp) bij het inhoudelijk vormgeven, organiseren en financieel mogelijk maken van passende kinderopvang voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk onderzoeken we met elkaar welke varianten van passende kinderopvang er zijn. Waar knelt het en waar zijn juist kansen te vinden? Hoe zorg je ervoor dat kinderopvang aan tafel komt bij de gemeente, hoe maak je gebruik van elkaars kennis en expertise en bouw je samen aan een passend aanbod?

Middelste kolom

11. Samenwerken in een ikc tussen kinderopvang en onderwijs is één ding, maar hoe zit dat op bestuurlijk niveau? 
Ad Vos - Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK)
Negen van de 10 keer begint de samenwerking op de werkvloer: twee partijen komen op prettige wijze tot een ikc. Maar wat zijn daarvan eigenlijk de bestuurlijke aspecten? Hoe past dat in de organisatieontwikkeling? Is het eigenlijk wel gewenst? Hoe staat een rvt hierin? En hebben we het dan over alleen samenwerken of willen we daadwerkelijk tot een bestuurlijke fusie komen? In deze sessie neemt Ad Vos je mee in al deze vraagstukken.

Rechter kolom

12. Duurzaam samenwerken voor passende kinderopvang
Caja Dreuning – Skar (onderdeel van Wij zijn JONG)
Alle kinderen in Arnhem kunnen binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele ondersteuning, begeleiding en zorg krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt in intensieve samenwerking met ouders en in doorgaande lijn met het onderwijs en diverse jeugdzorgpartners. Caja neemt je mee in de route die zij hebben afgelegd op hun weg naar passende kinderopvang. Wat zijn de werkzame elementen en de struggles, toen en nu?