Team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers die hoofdzakelijk projectmatig werken. Daarnaast zetten we Experts in die zich verwant voelen aan onze missie en werkwijze en veel praktijkkennis in huis hebben.

Samen vormen deze experts de Expertisekring. Met ons zetten ze zich in voor kennisdeling. Ze bemensen de Helpdesk, doen mee aan events en leveren maatwerk aan scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. Hieronder vind je de uitgebreide profielen en stellen we ook het bestuur, de leden van onze raad van toezicht en commissies aan je voor.

Team
Expertisekring
Commissies
Raad van Toezicht