Praktijkervaringen

Hoe gaan anderen om met vraagstukken rondom huisvesting, financiering, organisatieontwikkeling, duurzaamheid en (integrale) kindcentra? In de onderstaande praktijkvoorbeelden laten partners uit de kinderopvang zien hoe zij tot oplossingen zijn gekomen. 

Praktijkvoorbeelden