Praktijkvoorbeelden

Hoe gaan anderen om met vraagstukken rondom huisvesting en financiering? In de onderstaande praktijkvoorbeelden laten partners uit het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten zien hoe zij tot oplossingen zijn gekomen. Deze voorbeelden zijn ontwikkeld in samenwerking met Waarborgfonds en Kenniscentrum Waarborgfonds Kinderopvang.

Praktijkvoorbeelden