De Tweeling KinderopvangLogo De Tweeling Kinderopvang.png

De Tweeling Kinderopvang is een zelfstandig kinderdagverblijf met één locatie waar dagelijks 63 kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. Er zijn op dit moment vier verticale groepen (1-4 jaar) en één babygroep (0-1 jaar). We zijn gehuisvest in een rijksmonument met een enorme grote tuin, waar speciaal voor de kinderen een natuurbelevingstuin is aangelegd. Over elk detail is uitvoerig nagedacht en dit is ook zichtbaar in inrichting en sfeer als je het gebouw binnenkomt. Van diverse grote pedagogen en stromingen hebben we geleerd en gebruiken wij wat ons past (Reggio Emilia, Emmi Pickler, Steiner, Gordon), zodat we een NatuurTalent programma hebben ontwikkeld.

Onze visie: 

  • Kijken en luisteren naar kinderen
  • Veiligheid geborgenheid
  • Keuzemogelijkheden van het kind

We hebben een hecht team van pedagogisch medewerkers, huishoudelijk medewerkers, een klusjesman, administratief personeel, pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 

Tijdens de regiobijeenkomst in Utrecht werden de ondersteuningsgesprekken onder de aandacht gebracht. Door de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde kwamen, kreeg ik het idee om daar gebruik van te maken. Door alle veranderingen had ik behoefte aan een sparringpartner ‘op afstand’: iemand die eens van buiten naar onze organisatie zou kunnen kijken.

We stoeien met de BKR in de babygroep. Onze babygroep heeft ruimte voor 12 kinderen (0-jarigen) per dag. Als er een baby 1 jaar wordt en wellicht nog niet toe is aan de verticale groep van 1-4 jaar, houden we deze het liefst nog even op de babygroep. Echter zijn we dan in overtreding, omdat bij een stamgroep waar ook 1-jarigen worden opgevangen er maximaal 8 kinderen van 0 jaar aanwezig mogen zijn. Welke mogelijkheden zijn hier? Hoe kunnen we dit optimaliseren?

Verder zitten we met de situatie dat een werknemer die al meer dan 20 jaar in dienst is, door iedereen op handen wordt gedragen en goed functioneert, wellicht niveau 3f niet gaat halen. Wat kan je dan wel of niet als werkgever?

Tijdens het gesprek dat ik voerde met Waarborgfonds Kinderopvang is er een denkproces op gang gebracht en zijn we intern naar andere mogelijkheden gaan kijken. We hebben besloten dat we de baby’s nu direct doorplaatsen als ze 1 jaar zijn en ook 0-jarige baby’s gaan opvangen in een verticale groep. Het gaat hier om de ‘oudere’ 0-jarigen op de wachtlijst, waarbij we maar een korte periode met een 0-jarige moeten rekenen in de BKR van die verticale groep. Op deze manier hoeven we geen nee te verkopen op het moment dat ouders een plek willen en kunnen we voor een groot deel van de ouders in elk geval tot 1 jaar een aparte babygroep blijven aanbieden. Het gesprek verliep zeer prettig, omdat ik me zeer gehoord voelde en het prettig was om met iemand te praten die niet uit de directe omgeving van onze organisatie komt. Zo kon er met een frisse blik gekeken worden.

Heb jij ook onderdeursting nodig? Neem dan contact met ons op! 


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd