Kindergarden: structurele aandacht voor binnenklimaat

Aan de slag met metingen in zowel de slaapvertrekken als de verblijfsruimtes

Kinderopvangorganisatie Kindergarden zit momenteel in een optimalisatieproces van het binnenklimaat voor een aantal van hun locaties. 

Logo Kindergarden.png

Liesbeth Smit, facilitair manager bij Kindergarden:

‘Als Kindergarden huren wij de meeste panden. Voor een klein deel van de panden heeft de verhuurder in het verleden al geïnvesteerd in de aanschaf van een ventilatiesysteem. Voor een ander deel van de panden hebben wij zelf ventilatie aangebracht. Middels wtw-installaties, ventilatieboxen en ventilatiekastjes hebben we ingezet op het reguleren van de CO2-waardes.’

Continue metingen
Vanaf 2018 meet Kindergarden – in samenwerking met een gespecialiseerd bureau – in zowel de slaapvertrekken als de verblijfsruimtes het klimaat, waaronder CO2-waardes, temperatuur, luchtvochtigheid en geluid. De vestigingen kunnen met een app de actuele situatie beoordelen en daar direct zelf op sturen door bijvoorbeeld te lucht te spuien. De waardes worden continu gemeten en een jaar lang bewaard. Over de periode 2018-2020 zijn alle gemeten waardes geanalyseerd. Op de locaties waar de gemiddelde waardes meer dan 10 procent van de tijd de grens van 1000 ppm hebben overschreden, wordt ingezet op verbetering. Liesbeth: ‘Het doel is om uiteindelijk voor alle ruimtes tenminste 95 procent van de tijd een waarde onder de 1000 ppm te kunnen garanderen.’

Voor de ruimtes die onvoldoende scoren, heeft Liesbeth met haar team uitvoerig gekeken naar de oorzaak. ‘Zo is, met als basis het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers, gekeken naar de bestaande geforceerde ventilatie en de mogelijkheden tot (aanvullend) natuurlijk ventileren. Bij een aantal locaties is gebleken dat de oplossing simpel is: de oplossing zit hier in een frequentere vervanging van de filters of het inregelen van de bestaande installaties. Voor een aantal andere locaties blijkt de bestaande installatie niet toereikend om te kunnen voldoen aan het gewenste volume. De oplossing zit hier in het uitbreiden/aanpassen van de bestaande systemen. Omdat dit een meer ingrijpende maatregel is, hebben we hiervoor een tweejarenplan opgesteld.’

Complexe panden
De uitdaging waar Kindergarden mee te maken heeft, zit vooral in de complexiteit van de panden. Veel van de panden zijn van voor 1960 en een deel staat zelfs als monument te boek. ‘Voor onze afdeling techniek is het realiseren van een dergelijk plan naast onze dagelijkse werkzaamheden een behoorlijke uitdaging’, aldus Liesbeth. ‘Als vragende partij weten wij precies wat we willen en de complexiteit van de panden vraagt om een degelijke aanpak.’

‘Om de gewenste voortgang te realiseren vonden wij het verstandig om vanaf de start de verbinding te maken met de techniek. We hebben ervoor gekozen om een deel van de kennis in te kopen bij een ingenieursbureau. Met hen willen we de route bepalen waarlangs we het traject aflopen.’ De inbreng van deskundigheid van de externe partij is er met name op gericht om bij aanvang van het traject kennis te delen met het facilitaire team van Kindergarden. Denk aan berekeningen, offertetrajecten, oplevering et cetera. Liesbeth: ‘Ons doel is erop gericht dat wij gedurende het traject steeds meer activiteiten van het bureau overnemen, zodat zij uiteindelijk vooral – waar nodig – een coachende rol op zich nemen.’

Aanbesteding
Inmiddels is er een start gemaakt met de eerste vier vestigingen van Kindergarden. Op deze locaties is de bestaande situatie bekeken en zijn alle gegevens gecheckt. Er is onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van extra installaties, leidingwerk, e-aansluitingen. De volgende stap in het proces is het opstellen van het programma van eisen, gevolgd door de aanbesteding en beoordeling van de offerte(s). Nadat alle beoordelingen zijn gedaan en er vergunning is van verhuurder en/of gemeente, volgt de laatste fase: de realisatie. Liesbeth weet uit ervaring dat dit voor de kinderdagverblijven geen appeltje-eitje is: ‘Bouwactiviteiten en kinderdagverblijven willen elkaar nog wel eens bijten. De keuze van een goede en begripvolle leverancier zal dus zeker onderdeel uitmaken van de selectie.’

‘Daarbij is een goede planning onontbeerlijk. Uiteindelijk willen we na zo’n twee jaar onze doelen bereikt hebben en zorgen we ervoor dat op eigen installaties een meerjaren-onderhoudsplan (mjop) komt. Als we in de toekomst vestigingen overnemen, zullen we ongetwijfeld weer situaties tegenkomen waar we iets mee moeten. Het mooie is dat we dan precies weten hoe het proces gaat en we snel een plan kunnen maken.’

Artikel binnenklimaat_Kindergarden kinderen en PM.jpg

Ondersteuning

Ben je geïnspireerd en wil je ook aan de slag met verduurzaming binnen jouw organisatie? Heb je daarbij ondersteuning nodig? Laat het ons weten! Je kunt ons bereiken via info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085 -13 05 287.


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd