Met huisvestingsvraagstukken aan de slag bij Les Petits Kinderopvang

Werken met het Kwaliteitskader

“Kun je ons helpen met onze huisvestingsvraagstukken?” was de vraag waarmee kinderopvangorganisatie Les Petits aanklopte bij Romy Schneider, huisvestingsexpert bij Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en eigenaar van vastgoedadvies voor scholen en kinderopvang. Sandra Vlaar, directeur van kinderopvang Les Petits, vertelt dat ze geïnspireerd en nieuwsgierig werd door het verhaal dat kinderopvangorganisatie Vlietkinderen vertelde tijdens een meet-up van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. In deze meet-up werd het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang gepresenteerd. Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang is het instrument dat inzicht biedt en de houvast geeft om de vele onderwerpen rondom huisvesting in samenhang te zien. 

logo les petits Praktijkervaring.jpg

Een interview met Sandra Vlaar, directeur van Kinderopvang Les Petits

Wat was de aanleiding om het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang in combinatie met een gebouwenscan in te zetten?

Binnen onze organisatie was een visie op huisvesting niet voldoende aanwezig. In september 2018 hebben we de functie facilitair manager gecreëerd om hiermee aan de slag te gaan. Maar waar moet je beginnen? Ik kreeg de uitnodiging voor de meet-up en het verhaal van kinderopvangorganisatie Vlietkinderen gaf veel antwoorden op de vraag hoe je deze visie vorm kon geven.

Welk doel was er voor ogen?

Het is belangrijk om handvatten te hebben Een visie is over het algemeen een uitgesproken theorie, maar dan heb je nog geen praktische handvatten om hier mee aan de slag te gaan. Het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang heeft ons die handvatten gegeven en heeft er voor gezorgd dat we echt strategisch met onze huisvestingsvraagstukken aan de slag konden gaan. Met de gebouwenscan hebben we vervolgens per gebouw inzicht gekregen in alle facetten wat facilitaire zaken raakt. Van energiebesparing tot klimaatbeheersing en representativiteit tot huisstijl en identiteit.

Welke stappen zijn doorlopen? Hoe zag het proces eruit?

Met als basis het kwaliteitskader is in juni 2019 gestart met de voorbereidingen door te bepalen waar de focus ligt en prioriteit aan wordt gegeven. Wij hebben aangegeven dat eigenheid uitstralen voor ons belangrijk is. Dus het stuk representativiteit moest zeker ook aandacht krijgen. Vervolgens is er, in het najaar van 2019, een gebouwenscan voor 18 locaties gedaan.  Aan deze scans hebben we zelf ook actief meegewerkt. Zo hebben we onze facilitaire medewerker mee laten lopen, zodat hij onze gebouwen ook beter leerde kennen en hebben wij onze technische dienst ook meegenomen in de knowhow die belangrijk was om mee te nemen in de gebouwenscan. Bovendien hebben we parallel een onderzoek naar het meubilair gedaan, waarbij een andere medewerker is betrokken. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de inrichting van onze groepen. In maart 2020 hebben we een afrondend gesprek gehad. Aan de hand van een presentatie van de uitkomsten hebben we gezamenlijk gekeken naar de prioriteiten en aan de hand hiervan hebben wij intern een actielijst gemaakt. We weten nu wat ons te doen staat.

Welke inzichten hebben de uitkomsten gegeven?

De klimaatbeheersing was de grootste prioriteit. Dit was een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. We werken inmiddels met meetapparatuur die zowel de CO2, de temperatuur als de luchtvochtigheid kan meten. Voor al onze groepen op de kinderdagverblijven en slaapkamers hebben we een dergelijk meetinstrument aangeschaft. Dit levert hele waardevolle informatie op, waar je direct naar kunt handelen. Met name gedrag van mensen blijft hierin heel belangrijk. Wat doe je met de informatie. Andere inzichten zijn de prioriteiten die het geeft per gebouw, zodat je hier een goed MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op kan baseren. Deze ontbrak eerder nog in onze organisatie.

Welke stappen zijn inmiddels gezet? Welke zaken worden nog opgepakt?

Het plaatsen van vertilatieboxen is het eerste wat we hebben gedaan en waar we ook meteen resultaat van zien. Toen was er nog geen sprake van corona maar ik ben nu dubbel zo blij dat we dat hebben gedaan.

Wij zijn het afgelopen half jaar ook gestart met een digitaal facilitair systeem. Dit geeft inzicht in alle zaken die van belang zijn op facilitair gebied. We maken beleid op alle benodigdheden in een groep zoals meubilair, speelgoed en dergelijke die opvang mogelijk maken voor de verschillende doelgroepen. Zo werken we systematisch met alles wat uit de gebouwenscan waarbij we zowel actief als proactief kunnen handelen. Daarbij maakt het ook meteen duidelijk welke werkzaamheden er zijn voor de technische dienst.

Zijn er nog wensen voor de toekomst voor wat betreft huisvesting?

Het is interessant om te weten waar andere kinderopvangorganisaties tegenaan lopen en hoe zij bepaalde zaken hebben opgepakt. Mogelijk kan je door breder te kijken en te anticiperen op facilitaire zaken hiermee ook een financieel voordeel behalen door grootschaliger in te zetten op bepaalde facilitaire zaken. 

Het liefst zouden we willen deelnemen in een soort intervisiegroep met mensen die allemaal een scan hebben gedaan en vervolgens samen kijken wat praktische oplossingen kunnen zijn.

Heeft het Kwaliteitskader en de gebouwenscan gebracht wat je wilde? 

Het is goed om inzicht te krijgen in datgene wat je moet aanpakken. Het is een zeer grootschalig project waar jaren tijd in gaat zitten, maar we hebben een goed uitgangspunt en houvast om door te kunnen ontwikkelen.

Ook Romy Schneider is enthousiast over deze praktijkervaring. “het is een super goed voorbeeld van hoe je aan de slag kunt gaan vanuit je eigen motivatie het dossier op orde te krijgen en de wil om kwaliteit te leveren”.

Les petits 600x200px.png

Vind jij het ook interessant om te weten hoe andere kinderopvang organisaties omgaan met o.a. ondersteunende processen, zoals huisvesting, onderhoud, energie en duurzaamheid? Het Netwerk Professionals Kinderopvang, kennis groep Facilitair biedt vakgenoten van middelgrote en grote organisaties de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen. 

Lees hier meer over de Netwerk Professionals Kinderopvang.

 

 

Gerelateerd