Royal Kids Home uit Capelle aan de IJssel

Royal Kids biedt kwalitatieve kinderopvang vanuit een christelijke identiteit gebaseerd op een respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar. Royal Kids Home biedt kinderen veiligheid en geborgenheid, zodat elk kind zich op zijn eigen tempo en niveau kan ontwikkelen en ontplooien.

logo-rkh-capelle.png

Persoonlijk commentaar Royal Kids Home: 

Wij hebben een periode nagedacht over de vraag hoe de functies van pedagogisch coach en beleidsmedewerker het beste ingezet kunnen worden in de praktijk. Op zo’n manier dat het voor het kwaliteitsteam goed uitvoerbaar is en voor de pedagogisch medewerkers ook echt iets bijdraagt in de praktijk. Via de Branchevereniging kwamen we uit bij de training die het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang gaf over de inzet van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker.

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang bood aan de workshop in-company te geven, het voordeel hieraan was dat er gericht tips werden gegeven en meegedacht werd op organisatieniveau. Dit heeft ons enorm geholpen om vanaf dit jaar gestructureerd aan de slag te kunnen met het beleid- en coachwerk.

Nu houden we nauw contact met het Waarborgfonds over de HBO VE coach die vanaf volgend jaar werkzaam moet zijn op de VE-groepen. 

Royal Kids Home heeft met haar volledige pedagogisch team de workshop over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach in hun organisatie gevolgd. De inhoud van de in-company workshop is volledig afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van Royal Kids Home.

Binnen de organisatie zijn specifieke zorgbehoeften als het gaat om de invulling van de pedagogische begeleiding en coaching. In de workshop is hier extra aandacht aan besteed. Er is specifiek ingezoomd op deze onderwerpen en door er met elkaar over te brainstormen zijn de medewerkers tot nieuwe inzichten gekomen. Royal Kids Home is geholpen in de keuze hoe zij de coaching vorm willen geven door het bieden van ondersteuning op het gebied van coachingsplan en uitgewerkte informatie over de inzet van de pedagogisch coach bij VE groepen.

Heb jij ook behoefte aan ondersteuning óf in een workshop in company?
 

Neem dan contact met ons op!


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd