Speel-Inn financiert middels crowdfunding

speel inn en collin crowdfund.pngMartin Bakker exploiteert onder de naam Speel-Inn Groep sinds 2010 meerdere locaties dagopvang en BSO in Noord-Holland. Eind 2017 kreeg hij de gelegenheid twee goed draaiende locaties dagopvang/BSO over te nemen.Voor de financiering van deze overnames en voor een herfinanciering van een lening voor twee eerdere overnames werd een financier gezocht.

Via het Waarborgfonds Kinderopvang kwam Martin in contact met crowdfunding-platform Collin Crowdfund. Collin Crowdfund N.V. is marktleider in de crowdfunding branche en verstrekt leningen aan MKB ondernemingen.

Het ondernemingsplan was goed onderbouwd. De over te nemen locaties hadden een goede bezetting en konden direct positief bijdragen aan de exploitatie. De ondernemer had laten zien in een moeilijke periode, als gevolg van de economische crisis, de juiste maatregelen te kunnen nemen om de onderneming door de crisis te helpen.

In nauw overleg met de ondernemer, de accountant, Collin Crowdfund en het Waarborgfonds Kinderopvang werd de gevraagde financiering binnen 28 dagen door 370 investeerders volgeschreven. Het Waarborgfonds Kinderopvang verstrekte voor het eerst een borgstelling aan (de investeerders van) Collin Crowdfund.

Steeds vaker worden financieringen verkregen via alternatieve financiers. Het Waarborgfonds Kinderopvang sluit aan bij deze nieuwe ontwikkelingen. Wil je meer weten over deze nieuwe financieringsvormen en over borgstellingen? Neem dan contact met ons op. 


Meer praktijkvoorbeelden lezen? Bekijk ze in dit overzicht.

Gerelateerd
Thema's