Programma kennisdag 2016

Tijdens de 4e kennisdag 'Grip op Kwaliteit' is het mogelijk om uw eigen programma samen te stellen (vanaf 27 oktober). Er zijn twee kennisrondes en een inspiratieronde waarin u een inspiratiesessie, deelsessie of werktafel kan bezoeken*. Tussendoor kunt u de informatiemarkt en de praktijklokalen van de ondersteuningspartners bezoeken, vakgenoten ontmoeten en vragen te stellen aan onze Helpdesk ter plaatse.

Programma
12.00 - 12.45: Binnenkomst, registratie & lunch
12.45 - 13.15: Opening
13.30 - 14.15: Kennisronde 1
14.30 - 15.15: Inspiratieronde
15.15 - 16.00: Pauze
16.00 - 16.45: Kennisronde 2
16.45 - 17.30: Borrel

*Werktafels zijn interactief, kleinschalig en alleen toegankelijk voor de deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en kinderopvang. Er wordt een onderwerp besproken aan de hand van een praktijkcasus. Deelsessies zijn informatief, hier staat kennis overdracht centraal. De keuze in de inspiratieronde is heel divers. Zo zijn er interessante sessies in de praktijklokalen van de ondersteuningspartners en worden populaire werktafels en deelsessies herhaald. Laat u inspireren!

Hieronder vindt u alle programma-onderdelen. Bekijkt u liever het programma specifiek voor uw sector? Klik dan op uw sector.

Gemeente             Onderwijs            Kinderopvang            Green Deal Scholen

De inschrijving per programma-onderdeel is gestart op 27 oktober. Reserveer alvast een plaats aan de werktafel van uw keuze via de link op uw ticket. 

Kennisronde 1

Van IHP naar uitvoering
Gemeente Rotterdam
 

Hoe kom je van een IHP met € 200 miljoen investeringsruimte naar een concrete aanpak voor 50 projecten in Rotterdam? Hoe kom je tot gezamenlijke prioriteiten en een strategische aanpak?
Werktafel voor PO - VO - G

Financiële kengetallen kinderopvang 2015 - wat betekent dit voor u?
Waarborgfonds Kinderopvang

Waarborgfonds Kinderopvang presenteert het komende najaar de Factsheet Financiële Kengetallen Kinderopvang 2015. Deze geeft inzicht in de financiële positie en ontwikkeling van de sector. Wat zijn de meest opvallende conclusies? 
Werktafel voor KO

Vastgoedcoöperatie - samen voor goed vastgoed?
Gemeente Leusden & Voila Leusden

Gemeente Leusden en Voila onderzochten de mogelijkheden om te komen tot één organisatie voor het maatschappelijk vastgoed. Wat zijn de afwegingen die ze moeten maken en waar staan ze nu?
Werktafel voor PO - VO - KO - G

Kwaliteitskader Huisvesting - wat kun je ermee?
Waarborgfonds Kinderopvang

In de praktijk wordt het Kwaliteitskader Huisvesting steeds vaker gebruikt. Op welke manier kun je dit instrument inzetten? Hoe zijn ambities ten aanzien van duurzaamheid en Frisse Scholen hierin meegenomen?
Werktafel voor PO - VO - G

Andere schooltijden - hoe doorloop je het proces?
Jan Littink (expert Waarborgfonds Kinderopvang)

Steeds meer scholen ontdekken de mogelijkheden van andere schooltijden. Om de tijden te veranderen moet een heel proces doorlopen worden. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe creëer je draagvlak?
Werktafel voor PO - VO - KO

Eigentijds Integraal Huisvestingsplan voor Waddinxveen
Gemeente Waddinxveen & ABC nova

Waddinxveen heeft een nieuw IHP waarmee veel bestaande knelpunten op gebied budget, leerlingdaling, spreiding en leegstand zijn opgelost. Hoe kreeg dit plan in samenspraak met schoolbesturen vorm?
Werktafel voor G - PO - VO

Zalmplaatschool - aanbesteden op prestaties. Hoe doe je dat?
Gemeente Rotterdam & PIANOo

Hoe kun je - in de rol van opdrachtgever - marktpartijen anders benaderen? Hoe houd je ruimte voor de dialoog? In deze werktafel staat de vervangende nieuwbouw van de Zalmplaatschool in Hoogvliet centraal.
Werktafel voor PO - VO - G

Energie audits (EED) in de kinderopvang
RVO.nl
 

Bent u als kinderopvangorganisatie audit plichtig (EED)? Een energie-audit geeft inzicht in het energieverbruik en geeft direct handvatten om op energiekosten te besparen. RVO.nl geeft toelichting en beantwoordt vragen.
Werktafel voor KO

Groene schoolpleinen - wat zijn de ervaringen?
Gemeente Rotterdam & Kansrijke Wijken

Schoolpleinen zijn vaak de sluitpost bij ontwikkelingen, terwijl kinderen nergens zo veel spelen als op het plein. Een inspirerende plek heeft positief effect op de gezondheid. Twee scholen delen hun ervaringen.
Werktafel voor KO - PO - G

Prestatiecontracten voor een beter binnenmilieu en energie
GGD Rotterdam Rijnmond & DWA

In Rotterdam en de regio worden 14 scholen begeleid bij het opzetten van een prestatie-contract voor een beter binnenmilieu en energieverbruik. Maak kennis met de opzet van het project en de ervaringen.
Deelsessie voor PO - VO

Samen werk maken van renovatie - hoe doe je dat?
Jan Schraven (expert Waarborgfonds Kinderopvang)

Hoe kom je als schoolbestuur en gemeente tot gezamelijke afspraken en een verdeelsleutel van kosten bij renovatieopgaven. Wat kan er al binnen de huidige wetgeving?

Deelsessie voor G - PO - VO

Subsidieregeling voor verduurzaming scholen
Green Deal Scholen

Toelichting op de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van OCW die in het kader van de Green Deal Scholen is opgezet om schoolbesturen te helpen bij het verduurzamen van bestaande scholen.
Deelsessie voor PO - VO

Renovatie scholen naar Nul op de Meter? Het kan! 
Platform 31

Met 'School vol Energie' kunnen scholen duurzaam worden gerenoveerd met volledige ontzorging op beheer en onderhoud en binnen een dekkende exploitatie. Scholenbouwkracht en Het Schoolvoorbeeld pitchen hun idee.
Deelsessie voor PO - VO - G

Inspiratieronde

Top 15 energiezuinige nieuwbouw
RVO.nl
 

In 2020 dient alle nieuwbouw energieneutraal te zijn volgens de EU. RVO.nl presenteert de Top 15 van de meest energiezuinige scholen uit 2015.


Inspiratie van & voor ambitieuze koplopers

Duurzame huisvesting bouw je samen met leerlingen en leraren
Eco-Schools & MosaLira

Hoe kan duurzaam onderwijs leiden tot een ander schoolgebouw? Hoe kunnen duurzaam onderwijs en de verduurzaming van de schoolomgeving elkaar versterken?

Inspiratie voor PO - VO

Pimp My School - een co-creatieve aanpak voor renovatie
Barbaraschool & NAP

Inspirerende aanpak voor onderhoud en renovatie van scholen. Toegelicht op basis van praktijkcasus Barbaraschool (winnaar NRP Gulden Feniks 2015). Hoe kom je door middel van participatie tot een geslaagde renovatie?
lnspiratie voor PO

Verder kijken dan de gemeentelijke zorgplicht
Gem. Het Bildt & Maatschap. Financieren

Hoe kunnen we het maatschappelijk vastgoed blijven financieren? Steeds meer gemeenten worstelen met deze vraag. We bespreken VO Campus Middelsee. Een kwalitatief project dat binnen de huidige bekostiging is gerealisereerd.
Inspiratiesessie voor G - PO - VO

Bewust ingericht - optimale afstemming gebouw en gebruik
Fiona de Vos

Een goed ingerichte omgeving draagt bij aan de leerervaring van kinderen. Hoe kan je op een andere manier naar deze leeromgeving kijken? Een sessie boordevol ideeën voor een flexibele inrichting.
Inspiratiesessie voor PO - VO - KO

Quick-wins verduurzaming bestaande scholen
Green Deal Scholen & RVO.nl

Welke maatregelen zijn relatief makkelijk en-of verplicht door te voeren bij het verduurzamen? Hoe kun je binnenmilieumaatregelen financieel handig combineren met energiemaatregelen en hoe garandeer je dat alles goed werkt?
Inspiratiesessie voor PO - VO - KO

Nieuw inkoopinitiatief maakt energie besparen veel makkelijker
Fit our Future

Nieuwe standaard prestatiecontracten bieden schoolbesturen en gemeenten meer zekerheid en grip op een lager energieverbruik. Ontdek hoe onafhankelijke inkoopspecialisten u stap voor stap kunnen helpen om kostenneutraal te investeren in gegarandeerde energiebesparing.
Inspiratiesessie voor PO - VO

Advies commissie Nijpels toegelicht
VNG & PO-Raad
 

De VNG en PO-Raad hebben rondom de huisvestingsopgave van scholen een samenwerkingsagenda opgesteld. Hoe krijgt deze agenda momenteel invulling?


Inspiratiesessie voor PO - VO - G

De Veste – DBMO voor 30 jaar in één keer aanbesteed
Twynstra Gudde & Dura Vermeer

Leren van het gerealiseerde De Veste in Borne. De voorzieningencluster met onder andere een basisschool en kinderopvang is integraal aanbesteed in een Design, Build, Maintain en Operate-contract. Wat betekent deze contractvorm en welke kansen biedt het?  
Inspiratiesessie voor PO - G

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Regiegroep Kindcentra 2020

Wat zijn de consequenties voor huisvesting wanneer de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden? Wat biedt het ‘Rapport werkgroep huisvesting’ voor partijen die nu al werken aan een kindcentrum?
Extra deelsessie kennisronde 2

Rondleidingen mét gebruikerservaringen
Architect & leerlingen De Passie

Laat u inspireren tijdens de rondleiding door dit gebouw. Hoe wordt dit gebouw ervaren door de dagelijkse gebruikers (leerlingen) en in hoeverre sluit dit aan bij de beelden van het ontwerp zoals destijds bedacht.
Vertrek vanuit de BouwBroedPlaats op de begane grond

Kennisronde 2

Verandering eisen binnenklimaat – wat betekent dit?
BOinK

Het einde van de vrijstelling bouwbesluit inzake het binnenklimaat vraagt in 2017 om forse investeringen in de kinderopvang. Hoe kan ik met beperkte investeringen toch voldoen aan de eisen?
Werktafel voor KO

Leren van het hoger onderwijs 
Vrije Universiteit & Arcadis


Wat kan er ten aanzien van de huisvestingsopgave worden geleerd van universiteiten en hogescholen? Hoe gaan zij om met hun huisvesting, beheer, onderhoud, verduurzaming en exploitatie?
Werktafel voor PO - VO

Verduurzaming bestaande scholen in de Drechtsteden
Drechtse Stromen & Groene Collectief

De Drechtsteden hebben een duurzaamheids-programma. Hiervoor zijn de mogelijkheden tot energiebesparing verkend bij 31 scholen. Wat zijn de lessons learned? Hoe kom je tot een succesvol plan van aanpak?
Werktafel voor G - PO - VO

Naar een eigentijdse invulling van het IHP: Digitaal IHP IJsselstein
Gemeente IJsselstein & expert Waarborgfonds Kinderopvang

Gemeente IJsselstein heeft als eerste in NL een digitaal IHP ontwikkeld, met daarin een rol voor het Kwaliteitskader Huisvesting. Hoe is dit IHP tot stand gekomen en hoe wordt er gewerkt aan draagvlak en concretisering?
Werktafel voor G - PO - VO

Maatschappelijke impact kinderopvang meten
KIND

Als kinderopvangorganisaties hun pedagogische kwaliteit concreet kunnen maken, vergroot dit de ontwikkelingskansen van kinderen. Wat is de maatschappelijke impact en hoe meet je dit? 

Werktafel voor KO

Ontwikkelingen in het financieren van verduurzaming
BNG Bank

Wat zijn de laatste ontwikkelingen om duurzaamheid te financieren? Wat is er nodig en (al) mogelijk? 


Werktafel voor PO - VO - G

Van contract naar bewijslast - Praktijkcase Led-verlichting
WSKO

Wat waren 4 jaar geleden de redenen voor het schoolbestuur om met een partij voor vijf jaar een contract aan te gaan om duurzame led-verlichting an te brengen? Hoe hebben deze afspraken zich bewezen?
Werktafel voor PO - VO

Renoveren onder schooltijd
Rhynleve Vastgoed namens Zadkine & Dura Vermeer

Een schoolgebouw renoveren onder schooltijd? Bij de renovatie van het Zadkine College te Rotterdam is dit geen probleem. Projectleider en opdrachtgever vertellen hoe dit mogelijk is en delen hun ervaringen.
Werktafel voor VO -  PO - G

Lokale Green Deals - leren van gemeente Hilversum
Gemeente Hilversum & Klimaatverbond

Hilversum heeft veel bijzondere scholen, vaak met een monumentale status. Verduurzaming van deze gebouwen vraagt om specifieke oplossingen en samenwerking. Hoe heeft gemeente Hilversum dit aangepakt?
Werktafel voor PO - VO - G

Renovatie scholen naar Nul op de Meter? Het kan! 
Platform 31

Met 'School vol Energie' kunnen scholen duurzaam worden gerenoveerd met volledige ontzorging op beheer en onderhoud en binnen een dekkende exploitatie. De consortia BiBa en RR Next pitchen hun idee.
Deelsessie voor PO - VO - G

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Regiegroep Kindcentra 2020

Wat zijn de consequenties voor huisvesting wanneer de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden? Wat biedt het ‘Rapport werkgroep huisvesting’ voor partijen die nu al werken aan een kindcentrum?
Deelsessie voor KO - PO - G

Monitoring bij nieuwbouw - lessen uit de praktijk
RVO.nl

RVO.nl monitort een jaar lang 9 zeer energiezuinige nieuwbouwscholen. In deze sessie laten zij de resultaten en gebruikerservaringen met energiegebruik, binnenmilieukwaliteit en de installaties zien. 
Deelsessie voor PO - VO - G

Bewegingsonderwijs 3.0  
Beweegbox & KNGU & Smart Breaks

Een groot deel van de dag brengen kinderen zittend door, maar al dat zitten blijkt helemaal niet zo gezond. Daarnaast kun je je afvragen of het bijdraagt aan een optimaal leerklimaat. SmartBreaks en Beweegbox laten zien hoe het anders kan!
Deelsessie voor KO - PO - VO - G

Ondersteuningspartners

 

logo-rotterdam.jpg

            rotterdam_onderwijsstad_logo_0.png

 

   eco-schools_rgb.jpg

 

 

Heutink.png

 

RVO.png

                                              

Platform 31__.png

gdlogo.png

 

DV_PAY-OFF_CMYK.jpg