Sectorrapport Kinderopvang 2018 online!


Vanaf vandaag bekijkt u hier het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2018! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 222 kinderopvangorganisaties. 

Het Waarborgfonds Kinderopvang publiceert al sinds 2005 jaarlijks het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector. Dit jaar hebben we het sectorrapport weer kunnen samenstellen dankzij 222 kinderopvangorganisaties en de inspanning van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.


Bekijk hier het rapport!
 

Levert u ook uw jaarcijfers over 2019 aan voor sectorinzicht?

Met uw jaarrekening kunt u uw financiële positie vergelijken met voorgaande jaren. Is uw omzet gegroeid, of zijn uw kosten gestegen ten opzichten van het vorige jaar? Waarschijnlijk weet u zelf goed hoe u er voor staat, maar weet u ook hoe uw cijfers zich verhouden tot de branche gemiddelden? Inzicht kan helpen om bezuinigingen onderbouwd door te voeren, een nieuwe strategie te bepalen of de bevestiging te krijgen dat u op de goede weg zit.

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang publiceert al sinds 2005 jaarlijks het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector, de benchmark voor úw organisatie. Dit sectorinzicht verkrijgen we door de aangeleverde jaarcijfers van kinderopvangorganisaties te verwerken tot gemiddelden. Helpt u ons om ook over 2019 weer sectorinzicht te delen?

Lever hier uw jaarcijfers aan!

U kunt erop vertrouwen dat al uw gegevens anoniem worden verwerkt.

Bedankt voor uw hulp bij het verkrijgen van sectorinzicht!

 

 

Logos sectorrapport.png