Sectorrapport Kinderopvang 2018 van start!

Het Waarborgfonds Kinderopvang publiceert al sinds 2005 het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector. Ook in 2018 blijkt hoe belangrijk goed inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector is. We nodigen u daarom van harte uit om ook dit jaar weer deel te nemen.  

Wanneer u ons uw jaarrekening over 2017 aanlevert, zorgen wij dat deze gegevens worden ingevoerd. Er blijven dan voor u enkel een paar korte vragen over om in te vullen. Op deze manier kost het u nauwelijks tijd, maar draagt u bij aan goede sectorinformatie. Elke jaarrekening telt hierbij, van klein tot groot!

Jaarcijfers aanleveren kan hier

U kunt erop vertrouwen dat al uw gegevens anoniem worden verwerkt.

Bedankt voor uw hulp bij het verkrijgen van sectorinzicht!


Bekijk het Sectorrapport Kinderopvang 2017

Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en Waarborgfonds Kinderopvang hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Relevant voor u als ondernemer, maar ook voor overheden, financiers en andere stakeholders in de sector.

Download het Sectorrapport Kinderopvang 2017