Sectorrapport Kinderopvang 2017 online!


Vanaf heden bekijkt u hier het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2017! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 173 kinderopvangorganisaties. Het sectorrapport is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden.

Het Waarborgfonds Kinderopvang publiceert al sinds 2005 het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector. Dit jaar hebben we het sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij commitment van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.


Bekijk hier het rapport!
 

Lever uw jaarcijfers aan voor sectorinzicht over 2018!


Om als organisatie in te kunnen spelen op de veranderende omgeving in de kinderopvang, is continu inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector van belang. Zo zijn er op dit moment vragen over de financiële gevolgen van de invoering van de Wet IKK, over eventuele schaalvergroting en of de sector in deze goede jaren voldoende vet op de botten kan krijgen voor de toekomst. Ook dit jaar maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk

Helpt u ons om ook over 2018 weer sectorinzicht te delen? Lever dan uw jaarrekening van 2018 aan!

Wanneer u ons uw jaarcijfers over 2018 aanlevert, worden deze gegevens automatisch en anoniem verwerkt. Op deze manier kost het u nauwelijks tijd, maar draagt u bij aan goed sectorinzicht. Elke vorm van jaarcijfers telt hierbij! Van klein tot groot en van een officieel jaarverslag tot een volledige uitdraai van uw balans en winst en verliesrekening met toelichting.
 

Jaarcijfers aanleveren kan hier

U kunt er op vertrouwen dat al uw gegevens anoniem worden verwerkt.