Duurzaamheid

In de kinderopvang wordt de laatste tijd meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit vanuit de eigen motivatie, maar ook vanuit verplichtingen zoals de EED-richtlijn.

Investeringen in duurzaamheid kunnen hoog oplopen. Soms kan een lening van derden, bijvoorbeeld een bank, een verantwoord alternatief zijn voor het aanspreken van uw eigen middelen. Als wij uw financier daarbij een borgstelling verstrekken daalt zijn risico, waardoor hij eerder geneigd is te financieren en bovendien tegen gunstige(re) voorwaarden. Wilt u meer weten over een duurzaamheidsborgstelling? Neem dan contact op met Cora Mastwijk.

Maar ook met simpele aanpassingen valt er vaak al veel te besparen. Dit begint met inzicht in het energieverbruik. Door goede monitoring kunt u energieverspilling in kaart brengen en gerichte maatregelen treffen om het energieverbruik te verlagen en kosten te besparen. Deze oplossingen variëren van bewuster gedrag van kinderen en medewerkers en het bijstellen van het energiecontract met de leverancier, tot het opnieuw inregelen van de huidige apparatuur of de aanschaf van energiezuinige installaties. Wist u bijvoorbeeld dat u al snel 25% teveel energie gebruiken door inefficiënte installaties? Ook verlichting is vaak een grote kostenpost waar zuinige oplossingen veel energie, onderhoud en geld kunnen besparen. Zo kunt u met bewust gebruik van kunstlicht al flink besparen. Deze tips en meer vindt u op de kennisportal van de Green Deal Scholen. Deze website geeft informatie op het gebied van duurzaamheid die ook voor kinderopvangorganisaties interessant zijn.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar gestelde subsidies. Deze zijn beschikbaar om ondernemers te ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten kunnen gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In onderstaande kennisitems leest u wat de verschillen zijn en wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor een tegemoetkoming?

De EED-richtlijn legt vast dat er elke vier jaar een energie-audit uitgevoerd moet worden waarmee energiebesparingsmogelijkheden gesignaleerd worden. Deze uitkomsten moeten vervolgens in de praktijk gebracht worden. Lees hier of uw organisatie aan deze verplichting moet voldoen.

Voor verdere verdieping vindt u op deze pagina relevante contactpersonen, tips, praktijkvoorbeelden, activiteiten en bijeenkomsten. Onder deze tekst vindt u de kennisitems. Hiermee kunt u in diverse vormen kennis opdoen. We bieden u belangrijke aandachtspunten, onderzoeken en handleidingen. En heeft u zich al ingeschreven voor de Meetup - Een beter klimaat voor kinderopvang? Er wordt uitgebreid ingegaan op dit thema. Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Ondersteuning

Heeft u specifieke vragen over dit thema? Of loopt u vast op een vraagstuk rond dit thema? Kijk dan naar onderstaande ondersteuningsmogelijkheden die wij aanbieden. 

Helpdesk           Fase-0 gesprek           Maatwerk

  • Heeft u abonnement op de helpdesk van het Waarborgfonds Kinderopvang? Dan krijgt u via het Helpdesksysteem persoonlijk antwoord op al uw vragen over duurzaamheid.
  • Met een fase-0 gesprek helpen we u op weg met ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren op u afkomen op het gebied van duurzaamheid.
  • Maatwerkondersteuning betreft individuele ondersteuning op het thema huisvesting en is er vooral op gericht u ondersteuning te bieden toegespitst op uw vraagstuk. 
Kennisitems
Format ondernemersplan/ businessplan
Energie-audits
Green Deal Scholen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Tips
  • Maak maandelijks energieverbruik in gebouw zichtbaar Tip van Waarborgfonds Kinderopvang
  • Een CO2-meter meet en weet, en zet aan tot actie Tip van GGD GHOR Nederland
  • Breng in beeld waar lokale mogelijkheden liggen voor samenwerking Tip van Waarborgfonds Kinderopvang
Diensten & Producten