Financiën

De afgelopen jaren is het financieringslandschap flink veranderd. Vooral voor het MKB en daarmee een groot deel van de kinderopvangsector is toegang tot de financieringsmarkt niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarnaast spelen in de sector diverse maatschappelijke opgaves, zoals het organiseren en financieren van Kindcentra, investeringen in duurzaamheid en actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om specifieke financiële ondersteuning en om inzicht in de (financiële) ontwikkeling van de sector.

Welke ondersteuning bieden we?       

Wij ondersteunen ondernemers bij het realiseren van een financieel gezonde organisatie. Voor het uitvoeren van een professionele bedrijfsvoering is inzicht in de financiële ontwikkelingen van de sector van belang. Met sectorinzicht kun je als individuele kinderopvangorganisatie jezelf spiegelen en op basis daarvan keuzes maken voor je eigen (strategisch) beleid.

Wat doen we?

  • Workshops en Webinars
    Op dit moment zijn er verschillende workshops en webinars te volgen. Kijk hier voor alle activiteiten van de pijler Financiën of bekijk de agenda voor een actueel overzicht.  Achter de schermen zijn wij continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Wil jij hiervan op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
     
  • Sectorinzicht
    Naast de borgstellingsfunctie delen we kennis en doen we onderzoek, denk aan het sectorrapport kinderopvang en het kostprijsonderzoek. Zo dragen we bij aan inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector om daarmee handvatten te geven voor (financieel) beleid.
     

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl óf 085 - 13 05 683.
 

Kennisitems
Model voor liquiditeitsprognose
3-stappenplan voor een Duurzaam Meerjaren Investeringsbegroting
Tiplijst Werkkapitaal op orde houden
Handreiking weerstandsvermogen
4-stappenplan voor risicobeheer
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Handreiking: De financiële buffer
Virtueel kinderdagverblijf