Financiering

Wat verstaan we onder financiering en welke mogelijkheden zijn er? Kinderopvangondernemers krijgen te maken met investeringsvraagstukken waarbij financiering benodigd is. Het is dan ten eerste van belang te beschikken over een goed businessplan met onderbouwde prognoses en ten tweede inzicht te hebben in de diverse financieringsmogelijkheden.

In het businessplan dient een investerings- en financieringsplan opgenomen te worden. Door deze op te stellen brengt u de investeringen in kaart met daarbij de financiering (vormen/bedragen).

In het investeringsplan staat waarin wordt geïnvesteerd en hoe hoog de investeringen hiervoor zijn. De hoogte van de investeringen kunt u onderbouwen door offertes toe te voegen bij uw businessplan. Alle investeringen dienen inclusief btw te worden opgegeven. U kunt afgedragen btw niet verrekenen indien u in kinderopvang investeert. 

Het financieringsplan geeft vervolgens aan hoe u denkt de investeringen te gaan financieren. Bekijk hier hoe u een goed ondernemersplan/businessplan schrijft. 

  • Wellicht heeft u eigen middelen om eventuele investeringen te financieren. Zorg voor een goede mix van externe financiering en inbreng eigen middelen. Het is altijd raadzaam om een deel eigen middelen aan te houden voor toekomstige vraagstukken.
  • Bancaire financiering is de meest gebruikelijke vorm van externe financiering. De bank zal u vragen om een compleet businessplan met een onderbouwde prognose die de financiële ontwikkeling weergeeft. Het is zaak alle leningen volledig, zakelijk vast te leggen, inclusief de bijbehorende rente- en aflossingsverplichtingen. Met een aantal banken hebben we arrangementen afgesloten. Zij bieden organisaties met een borgstelling voordelen zoals korting op de financieringsrente of op verzekeringen.
  • Er zijn in sommige situaties ook subsidies (landelijk of regionaal) die u kunt aanvragen ter dekking van de investering. Deze zijn er momenteel vooral voor situaties waar u uw huisvesting wenst te verduurzamen. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor de subsidieregelingen ISDE en SDE+.
  • Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers een beroep doen op investeerders om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. De investeerders leggen een (veelal gering) bedrag in, waar zij een vergoeding voor ontvangen. Crowdfunding wordt ook wel publieksfinanciering genoemd. Er zijn meerdere crowdfund organisaties in Nederland werkzaam.
  • Een alternatieve vorm van externe financiering is dat (andere) ouders of familie u een lening verstrekken.

Het combineren van verschillende financieringsvormen wordt stapelfinanciering genoemd. Dit kan middels eerder genoemde financieringsvormen. Een voordeel kan zijn dat u een mix kunt maken die beter past bij uw capaciteit om rente- en aflossing te betalen. Het kan voor financiers ook een drempel weghalen omdat ze het risico met meerdere partijen delen. 

Bij verduurzaming van uw huisvesting wordt er vaak gerekend met total cost of ownership (levensduurbenadering). Bij een levensduurbenadering wordt een bouwopgave over de gehele bouwtechnische levensduur van het gebouw in kaart gebracht, dus inclusief onderhoud- en exploitatiekosten. Deze benadering leidt vaak tot oplossingen die bij aanvang een hogere investering vragen, maar waarbij de totale lasten gelijk blijven of zelfs lager worden doordat de levensduur van de maatregel wordt verlengd en de onderhouds- en/of verbruikslasten in totaal lager uitvallen. Of de levensduurbenadering bij uw opgave past, hangt onder andere af van uw investeringsbudget en de verwachte exploitatieduur van het gebouw en/of de duurzaamheidsmaatregel. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg. 

Zekerheden

Om het risico te beperken, zouden externe financiers u kunnen vragen zekerheden in te brengen. Die kunnen door u persoonlijk of door derden worden ingebracht. Een persoonlijke zekerheid is bijvoorbeeld een hypotheek. Een zekerheid verstrekt door derden kan bijvoorbeeld een borgstelling van het Waarborgfonds zijn.

Als u onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, kan ook een zgn. borgstellingskrediet zorgen voor de financiering van uw plannen. Een borgstellingskrediet is een lening waarvoor de Nederlandse overheid voor een deel garant staat. Afhankelijk van uw onderneming en de looptijd van dit krediet betaalt u een premie variërend van 3,9% tot 8,35%.

Hoe meer zekerheden er verstrekt kunnen worden, hoe lager het risico voor de bank. Hiermee daalt de risico opslag die de bank in rekening brengt. 

Kennisitems
Checklist 'aan de slag met je personeelsbeleid'
Handreiking: De financiële buffer
Rekentool en handleiding loonkosten 2021
Handleiding: Rekentool loonkosten voor de nieuwe CAO-verhoging 2020
Het coronavirus: check hier de regelingen
Handreiking – aan de slag met jouw begroting
Format ondernemersplan/ businessplan
Bouwbesluit 2012 - Ventilatie-eisen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Tips
  • De gemeente heeft demografische informatie, veelal tot op buurtniveau. Deze informatie is nuttig voor uw analyse. Tip van Waarborgfonds Kinderopvang
  • Heeft u vragen over verzekeringen? Leg ze voor aan diverse verzekeraars. In sommige situaties is er sprake van een speciaal verzekeringsarrangement voor kinderopvangorganisaties. Tip van Waarborgfonds Kinderopvang