Financiering

De afgelopen jaren is het financieringslandschap flink veranderd. Vooral voor het MKB en daarmee een groot deel van de kinderopvangsector is toegang tot de financieringsmarkt niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarnaast spelen in de sector diverse maatschappelijke opgaves, zoals het organiseren en financieren van Kindcentra, investeringen in duurzaamheid en actuele ontwikkelingen als Covid-19. Deze ontwikkelingen vragen om specifieke financiële ondersteuning en om inzicht in de (financiële) ontwikkeling van de sector.

Welke ondersteuning bieden we?       

Wij ondersteunen ondernemers bij het realiseren van een financieel gezonde organisatie. Voor het uitvoeren van een professionele bedrijfsvoering is inzicht in de financiële ontwikkelingen van de sector van belang. Met sectorinzicht kun je als individuele kinderopvangorganisatie jezelf spiegelen en op basis daarvan keuzes maken voor je eigen (strategisch) beleid.

Wat doen we?

 • Borgstellingen
  Al sinds 1998 verstrekken we borgstellingen en Second Opinions aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Met een aantal financiers hebben we arrangementen afgesloten. Investeringsplannen worden getoetst op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Hiermee wordt de toegang tot financieringen vergroot. Dat is van belang, omdat de trend is dat investeringen veelal uit eigen middelen worden voldaan en financiële buffers beperkt zijn. Afhankelijk van de gevraagde specifieke financiële ondersteuning worden verschillende borgstellingen aangeboden.
   
 • Kennis en ondersteuning
  Wil je ook aan de slag met het professionaliseren van je bedrijfsvoering? Bekijk dan de volgende kennisitems:

Handreiking: de financiële buffer
Het prognose- en kasstroommodel
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen! 

 • Sectorinzicht
  Naast de borgstellingsfunctie delen we kennis en doen we onderzoek, denk aan het sectorrapport kinderopvang en het kostprijsonderzoek. Zo dragen we bij aan inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector om daarmee handvatten te geven voor (financieel) beleid.
   
 • Workshops
  Op dit moment zijn er workshops in ontwikkeling. Ben jij benieuwd naar deze workshops? Houd dan onze agenda in de gaten en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl óf 085 - 13 05 683.
 

Kennisitems
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Handreiking: De financiële buffer
Virtueel kinderdagverblijf
Handleiding: Rekentool loonkosten voor de CAO-verhoging 2020
Financieel op koers Prognosemodel voor de kinderopvang
Format ondernemersplan/ businessplan
Bouwbesluit 2012 - Ventilatie-eisen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+