Financiering

De afgelopen jaren is het financieringslandschap flink veranderd. Vooral voor het MKB en daarmee een groot deel van de kinderopvangsector is toegang tot de financieringsmarkt niet altijd meer vanzelfsprekend. Daarnaast spelen in de sector diverse maatschappelijke opgaves, zoals het organiseren en financieren van Kindcentra, investeringen in duurzaamheid en actuele ontwikkelingen als Covid-19. Deze ontwikkelingen vragen om specifieke financiële ondersteuning en om inzicht in de (financiële) ontwikkeling van de sector.

Welke ondersteuning bieden we?       

Wij ondersteunen ondernemers bij het realiseren van een financieel gezonde organisatie. Voor het uitvoeren van een professionele bedrijfsvoering is inzicht in de financiële ontwikkelingen van de sector van belang. Met sectorinzicht kun je als individuele kinderopvangorganisatie jezelf spiegelen en op basis daarvan keuzes maken voor je eigen (strategisch) beleid.

Wat doen we?

 • Borgstellingen
  Al sinds 1998 verstrekken we borgstellingen en Second Opinions aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Met een aantal financiers hebben we arrangementen afgesloten. Investeringsplannen worden getoetst op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Hiermee wordt de toegang tot financieringen vergroot. Dat is van belang, omdat de trend is dat investeringen veelal uit eigen middelen worden voldaan en financiële buffers beperkt zijn. Afhankelijk van de gevraagde specifieke financiële ondersteuning worden verschillende borgstellingen aangeboden.
   
 • Kennis en ondersteuning
  Wil je ook aan de slag met het professionaliseren van je bedrijfsvoering? Bekijk dan de volgende kennisitems:

Handreiking: de financiële buffer
Het prognose- en kasstroommodel
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen! 
Het 4-stappenplan voor risicobeheer
Handreiking: weerstandsvermogen
Kengetallen - voor inzicht in de finciële gezondheid van je organisatie

 • Workshops en Webinars
  Op dit moment zijn er verschillende workshops en webinars te volgen. Klik op de link bij kennis en ondersteuning of bekijk de agenda voor een actueel overzicht.  Achter de schermen zijn wij continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Wil jij hiervan op de hoogte blijven meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

   
 • Sectorinzicht
  Naast de borgstellingsfunctie delen we kennis en doen we onderzoek, denk aan het sectorrapport kinderopvang en het kostprijsonderzoek. Zo dragen we bij aan inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector om daarmee handvatten te geven voor (financieel) beleid.
   

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl óf 085 - 13 05 683.
 

Kennisitems
Financieel op koers met het prognose en kasstroommodel
3-stappenplan voor een Duurzaam Meerjaren Investeringsbegroting
Tiplijst Werkkapitaal op orde houden
Tiplijst Coaching on the job
Handreikingen financiele kengetallen
Handreiking weerstandsvermogen
4-stappenplan voor risicobeheer
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Handreiking: De financiële buffer
Virtueel kinderdagverblijf
Format ondernemersplan/ businessplan
Bouwbesluit 2012 - Ventilatie-eisen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+