Kennisgroep ondernemers kleinschalige kinderopvangorganisaties

In 2021 startte Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang met kennisgroepen voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties. Een kennisgroep voor een groep ondernemers die wil ontmoeten en leren en zichzelf en zijn of haar organisatie wil ontwikkelen.

De kennisgroep is een netwerk van gelijkgestemde ondernemers, die zichzelf en hun organisatie willen professionaliseren en hierin willen leren met en van elkaar.

De kennisgroep biedt een platform voor deze groep ondernemers om met elkaar te sparren en ideeën uit te wisselen over uiteenlopende situaties direct uit de praktijk. Daar waar juist deze ondernemers vaak aangeven een sparringspartner te missen, brengt de kennisgroep hen samen. Het Waarborgfonds faciliteert deze bijeenkomsten en brengt, waar gewenst, expertise in. De deelnemers van de kennisgroep bepalen zelf welke invulling zij willen geven aan de bijeenkomsten. De onderwerpen die ter tafel komen lopen zeer uiteen, denk aan: personeelsbeleid, financieel beleid, organisatieontwikkeling, ontwikkelingen in de sector, marketing en communicatie, toepassing van (IKK) wetgeving en alle (praktische) gevolgen van covid-19. De deelnemers ontwikkelen zich op professioneel vlak, als ondernemer en met zijn of haar organisatie. Ook is er ruimte voor persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook één van de kernwaarden binnen de groep.

In het kort

  • Voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties
  • Vier bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
  • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers*            
  • Toegang tot een interactief forum
  • en meer!

Data

De data van de bijeenkomsten staan voor het gehele jaar vast en zijn voor elke kennisgroep anders. Na je aanmelding hoor je in welke kennisgroep je bent geplaatst en ontvang je de data van de bijeenkomsten van jouw kennisgroep.

Kosten

€ 450,- excl. btw per jaar. Instromen gedurende het jaar is mogelijk. Het tarief van dit eerste jaar wordt daarop aangepast.

Aanmelden

Aanmelden voor de kennisgroep kan via onderstaande button. Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Sonja Sandbergen. Zij beantwoordt al je vragen.

Meld je hier aan


Ben je geïnteresseerd, maar ben je geen ondernemer van een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Het Netwerk Professionals Kinderopvang biedt vakgenoten van middelgrote en grote organisaties de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen passend bij een van de kringen (Controllers, Facilitair, Inkoop en Marketing). Lees hier meer.

Kennisitems
Kennisdocument Oorzaken en oplossingen voor te warme gebouwen
Checklist 'aan de slag met je personeelsbeleid'
Handreiking Verduurzamen in een huursituatie
Model voor liquiditeitsprognose
Tiplijst | Verantwoording inzet PBM/PC op VE-groepen
3-stappenplan voor een Duurzaam Meerjaren Investeringsbegroting
Tiplijst Werkkapitaal op orde houden
Tiplijst Coaching on the job
Handreiking weerstandsvermogen
4-stappenplan voor risicobeheer
Implementatiewijzer Pedagogisch beleidsmedewerker en coach
Format Pedagogisch Coachingsplan
Stel in 5 stappen je eigen begroting samen!
Virtueel kinderdagverblijf