Integraal Kindcentrum

Huidige ontwikkelingen leiden tot een veranderende kijk op de vraag naar huisvesting en de wijze waarop deze vraag wordt ingevuld. In de praktijk leidt dit tot nieuwe samenwerkingsvormen en een herverdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Een Integraal Kindcentrum (IKC) kenmerkt zich door (intensieve) samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Of het nu om een eenmalig (bouw)project gaat, om het vormen van een IKC of om het bundelen van activiteiten op een deelterrein zoals gebouwbeheer, de praktijk leert dat samenwerken niet altijd vanzelf gaat. Een goede samenwerking vereist een cultuur van betrokkenheid van alle partners, waar het gezamenlijke belang voorop staat. 

Gaat u zelf een deel (appartementsrecht) bouwen aan de school? Bouwt u alleen voor de dagopvang of ook voor de BSO ruimten? Of financiert de gemeente de school met ruimten voor de opvang en gaat u huren?
Het (ver)bouwen van een IKC brengt een investering met zich mee. Hiervoor zal een financiering moeten worden geregeld. Als u een financiering afsluit bij de bank biedt een borgstelling de bank extra zekerheden. Een borgstelling kan aangevraagd worden voor dat deel financiering welke betrekking heeft op het gedeelte kinderopvang in het IKC. Wilt u meer weten over een IKC-borgstelling? Neem dan contact op met Cora Mastwijk. Meer weten over financiering? Bekijk dan ook eens onze thema-pagina over financiering. Of bekijk dit handige overzicht met de verschillende financieringsmogelijkheden voor kindcentra. 

Wilt u weten welke varianten er zijn voor kindcentra (één gebouw, campus en netwerk), hoe gewenste activiteiten zich ruimtelijk binnen een kindcentrum vertalen en wat de mogelijkheden zijn om kindcentra in bestaande gebouwen te realiseren? Bekijk dan dit kennisitem met de publicatie huisvestingsvraagstukken kindcentra 2020. In deze publicatie wordt ingegaan op bovenstaande vragen. Daarnaast doet de werkgroep ook voorstellen voor een inbedding van deze huisvestingsvraagstukken binnen de gemeentelijke zorgplicht

Inspiratie opdoen? Kijk dan eens naar deze top 10 die Ruimte-OK voor het vakblad Stedebouw & Architectuur opstelde van bijzondere IKC projecten. 

Kennisitems
Format ondernemersplan/ businessplan
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Onderzoek Oberon - Samenwerking in beeld