Kindcentra

Huidige ontwikkelingen leiden tot een veranderende kijk op de vraag naar huisvesting en de wijze waarop deze vraag wordt ingevuld. In de praktijk leidt dit tot nieuwe samenwerkingsvormen en een herverdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Een kindcentrum kenmerkt zich door (intensieve) samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Of het nu om een eenmalig (bouw)project gaat, om het vormen van een (integraal) kindcentrum of om het bundelen van activiteiten op een deelterrein zoals gebouwbeheer, de praktijk leert dat samenwerken niet altijd vanzelf gaat. Een goede samenwerking vereist een cultuur van betrokkenheid van alle partners, waar het gezamenlijke belang voorop staat. 

Ondersteuning gemeenten bij ontwikkeling kindcentra
Steeds vaker komen gemeenten voor de vraag of men wil investeren in kindcentra. De rol van gemeenten omtrent de bekostiging van ruimten voor onderwijs is wettelijk geregeld. Voor kinderopvang is dat niet het geval. Formeel heeft de gemeente daar geen rol in. Echter, gezien vanuit jeugdbeleid en verstandig vastgoedbeleid is het toch aantrekkelijk voor een gemeente als ze de ruimten voor kinderopvang meeneemt in het project. We hebben een aantal tools om gemeenten daarbij te ondersteunen.

Lees meer over deze ondersteuning

Financieren van kindcentra
Ga je zelf een deel (appartementsrecht) bouwen aan de school? Bouw je alleen voor de dagopvang of ook voor de BSO ruimten? Of financiert de gemeente de school met ruimten voor de opvang en ga je huren? Het (ver)bouwen van een kindcentrum brengt een investering met zich mee. Hiervoor zal een financiering moeten worden geregeld. Als je een financiering afsluit bij de bank biedt een borgstelling de bank extra zekerheden. Een borgstelling kan aangevraagd worden voor dat deel financiering welke betrekking heeft op het gedeelte kinderopvang in het kindcentrum. Wil je meer weten over een Kindcentrum-borgstelling? Neem dan contact op met Cora Mastwijk. Meer weten over financiering? Bekijk dan ook eens onze thema-pagina over financiering.

Huisvestingsvraagstukken
Wil je weten welke varianten er zijn voor kindcentra (één gebouw, campus en netwerk), hoe gewenste activiteiten zich ruimtelijk binnen een kindcentrum vertalen en wat de mogelijkheden zijn om kindcentra in bestaande gebouwen te realiseren? Bekijk dan dit kennisitem met de publicatie huisvestingsvraagstukken kindcentra 2020. In deze publicatie wordt ingegaan op bovenstaande vragen. Daarnaast doet de werkgroep ook voorstellen voor een inbedding van deze huisvestingsvraagstukken binnen de gemeentelijke zorgplicht.

Kennisitems
Format ondernemersplan/ businessplan
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Onderzoek Oberon - Samenwerking in beeld