Organisatieontwikkeling

Sinds de start van het Waarborgfonds, nu 25 jaar geleden, ondersteunen we de sector bij organisatievraagstukken, groot- en klein. De thema’s in de sector ontwikkelen zich, wij ontwikkelen mee. Graag dragen we actief bij aan de organisatieontwikkeling van de organisatie waar jij werkzaam bent. Wat kun je van ons verwachten?

Hoe ondersteunen we jou?       

Onze projectspecialisten hebben veel inhoudelijke kennis, weten wat er leeft in de sector en zijn in hun aanpak praktisch en doelgericht. We ondersteunen op een laagdrempelige manier bij kleine of grote stappen die je wil zetten om de organisatie te ontwikkelen en/of te veranderen. Denk hierbij aan het (door)ontwikkelen op beleidsniveau of het veranderen van procedurele en structurele processen binnen de kinderopvangorganisatie om zo de doelen van de organisatie beter te bereiken. Door een breed aanbod aan activiteiten sluit de ondersteuning aan op de behoefte en de organisatiestructuur van zowel kleinschalige kinderopvangorganisaties, als middelgrote en grote organisaties. 

Je hoeft het niet alleen te doen. We geloven in de kracht van samenwerken en leren van elkaars ervaringen en kennis! 

Hoe pakken we dit aan?

 • Maatwerkondersteuning
  Heb je eerder een vraag aan ons gesteld via de helpdesk en/of een workshop/webinar gevolgd en/of wil je verdere ondersteuning? Deze ondersteuning is mogelijk via maatwerk. Laat je gegevens en een korte omschrijving van je vraag achter via het contactformulier. Eén van onze specialisten neemt dan contact met je op om de vraag helder te krijgen en af te stemmen wat wij voor je kunnen betekenen.
   
 • Kennisgroepen
  De kennisgroep biedt een platform voor ondernemers en anderen werkzaam in de sector. Deelnemers sparren, informeren en leren van en met elkaar, samen met één van onze projectspecialisten. Regelmatig schuift er een (externe) specialist uit de sector aan. Op dit moment hebben we verschillende kennisgroepen voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties en ondernemers van middelgrote organisaties. Lees onderaan deze pagina meer over de kennisgroepen. De kennisgroepen komen 4 keer per jaar bij elkaar en daarnaast is er één gezamenlijke inspiratieddag. Tussentijds is het forum de plek waar zij contact met elkaar opnemen, informatie uitwisselen en vragen stellen.
   
 • Netwerk Professionals Kinderopvang
  Netwerk Professionals Kinderopvang (NPK) is het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing. Deze netwerkkringen bieden vakgenoten de gelegenheid om op een informele en inspirerende manier inzichten en ervaringen uit te wisselen over onderwerpen welke gerelateerd zijn aan de specifieke kring. Meer weten over deze netwerkkringen? Kijk hier.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl óf 085 - 13 05 683. 

Kennisitems
Kennisdocument Oorzaken en oplossingen voor te warme gebouwen
Checklist 'aan de slag met je personeelsbeleid'
Handreiking Verduurzamen in een huursituatie
Tiplijst | Verantwoording inzet PBM/PC op VE-groepen
3-stappenplan voor een Duurzaam Meerjaren Investeringsbegroting
Tiplijst Werkkapitaal op orde houden
Tiplijst Coaching on the job
Handreiking weerstandsvermogen
4-stappenplan voor risicobeheer
Implementatiewijzer Pedagogisch beleidsmedewerker en coach
Format Pedagogisch Coachingsplan
Tiplijst Inspectiebezoek in de praktijk
Virtueel kinderdagverblijf
FAQ Pedagogische beleidsmedewerker
Tips
 • Oprecht bruist bij mij de energie als ik zie dat ik een organisatie ergens mee verder kan helpen Sonja Sandbergen, projectspecialist bij het Waarborgfonds
 • Mijn aanpak kan per organisatie en per persoon wisselen, maar ik ben altijd eerlijk en recht door zee, ook als dit soms spannend is Sonja Sandbergen, projectspecialist bij het Waarborgfonds