Optimaal Ventileren op Scholen

Optimaal Ventileren op Scholen

Goed ventileren op scholen is belangrijk en draagt bij aan een gezond en prettig binnenmilieu. Om scholen te ondersteunen heeft het Ministerie van OCW, in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG, een pakket van maatregelen georganiseerd om de ventilatie op scholen te optimaliseren. Onderdeel hiervan is het Hulpteam Optimaal Ventileren en de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen.


Linker kolom
Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen

De Maatwerkregeling ventilatie op scholen is vanaf 18 juli beschikbaar. Deze subsidieregeling heeft twee verschillende opties een basissubsidie en een vangnetsubsidie.

Bij de basissubsidie krijgen toegekende aanvragen 30% rijksbijdrage op het bedrag van de begroting. De basissubsidie is aan te vragen tot en met 30 april 2023 Lees hier meer over deze regeling.

Bij de vangnetsubsidie krijgen aanvragen die worden toegekend 60% subsidie voor de benodigde ventilatie-interventie. Aanvragers van de vangnetsubsidie moeten aan twee voorwaarden voldoen: De aanvraag voor de vangnetsubsidie kan nog tot en met 31 maart ingediend worden. 

De volledige subsidieregeling is hier te bekijken.


Bekijk hier de veelgestelde vragen over de regeling. 

Rechter kolom
Hulpteam Optimaal Ventileren

Het Hulpteam Optimaal Ventileren is opgericht om scholen hands-on te ondersteunen bij het krijgen van een goed binnenklimaat.

Scholen kunnen een expert van het Hulpteam uitnodigen voor een dagbezoek. Een bezoek kan aangevraagd worden tot en met 31 mei. Tijdens dit bezoek maakt de expert op basis van een rondgang door de school de huidige situatie inzichtelijk. De expert geeft daarnaast ook een instructie aan het schoolteam om aan te geven hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook delen we tips over hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen kunnen worden

We helpen bij het nemen van de juiste ventilatieacties en geven tips voor procesoptimalisatie. Zo kunnen scholen zelf van inzicht naar uitzicht komen en zelf verder aan de slag met de opgaven.

Tekst

Helpdesk

Heb je inhoudelijke en/of technische vragen over ventilatie? Bekijk hier de veelgestelde vragen of neem direct contact met ons op via ventilatie@ruimte-ok.nl of via 0800 - 022 44 02. Samen komen we verder!

Rechter kolom
Pilotproject Luchtreinigers in de klas

Het Ministerie van OCW ondersteunt onderzoek naar de effectieve bijdrage van luchtreinigingstechnieken bij het reduceren van het risico op coronabesmettingen in de klas. 
Binnen het pilotproject is ruimte voor een aantal scholen. Wil je weten hoe je voor dit pilotproject kunt aanmelden? Klik dan op onderstaande button.

Pilotproject luchtreinigers in de klas

Praktijkvoorbeelden

Hoe gaan andere scholen om met vraagstukken op het gebied van ventilatie en binnenklimaat? Laat je inspireren door diverse praktijkvoorbeelden.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Tekst
Samen leren van elkaar

Hoe pakken collega's bij gemeenten en schoolbesturen het vraagstuk aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Gedurende het jaar organiseren we diverse webinars/bijeenkomsten en delen we praktijkvoorbeelden en kennis. Zo dragen we bij aan inzicht in de feitelijke situatie, tonen we knelpunten én mogelijke oplossingen.Blijf op de hoogte van de nieuwe activiteiten en ontwikkelingen