Bankarrangement ING Bankklein_logo ING.jpg

Het ING bankarrangement geldt voor alle kinderopvangorganisaties die door ING Bank worden gefinancierd en voor zover er sprake is van een borgstelling van het Waarborgfonds. Juist een nauw overleg van de ING Bank met het Waarborgfonds maakt een werkelijk optimale oplossing voor uw financieringswensen mogelijk en leidt tot condities die aanmerkelijk gunstiger uitkomen dan wanneer er geen sprake zou zijn van een arrangement.

Wel zijn deze uiteraard afhankelijk van de gegoedheid van jouw organisatie.

Contact

Voor meer informatie over het arrangement kun je contact opnemen met jouw lokale ING kantoor, via www.ing.nl