Bankarrangement Triodos Bankklein_logo Triodos.jpg

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.Triodos Bank werkt met een klein, gespecialiseerd team aan de financiering van kinderdagverblijven in heel Nederland. De Bank is van oudsher altijd al actief geweest in de kinderopvang en heeft daardoor veel ervaring in deze sector opgebouwd. Triodos Bank biedt maatwerkfinancieringen aan tegen een passend tarief waarmee rekening wordt gehouden met borgstellingen van het Waarborgfonds.

Voordelen van dit bankarrangement

  • Vaste Lening: bij aanschaf van onroerend goed zal een lening van maximaal 20 jaar aangeboden worden. Bij een financiering voor verbouwing of inrichting geldt een lening van 5 tot 10 jaar. Bij huur wordt de looptijd mede bepaald door de looptijd van de huurovereenkomst. De tarifering is opgebouwd uit de IRS-rente, aangevuld met een opslag op basis van risico inschatting. 
  • Rekening Courantkrediet: aanloopkosten kunnen via een rekening courant limiet gefinancierd worden voor maximaal 2 jaar. Over het opgenomen deel van het rekening courantkrediet is een basisrente met een opslag van 2,0% verschuldigd. Daarnaast is een bereidstellingsprovisie verschuldigd over het niet opgenomen deel van het rekening courantkrediet. De overstandsprovisie bedraagt 7,0%.
  • Kosten betalingsverkeer: hiervoor gelden standaard tarieven voor zakelijk bankverkeer. Deze kunnen opgevraagd worden bij de Triodos Bank.
  • Administratiekosten:de administratiekosten bedragen 1% van het totale kredietbedrag per offerte met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 15.000,-.

De Triodos Bank behoudt zich te allen tijde het recht voor af te wijken van bovenstaande tarieven.

Contact

Voor informatie over dit arrangement kun je contact opnemen met Nelleke van Olst. Het bezoekadres is Utrechtseweg 44, 3704 HD te Zeist.Telefoonnummer: 030-6936500, www.triodos.nl