Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van huisvesting voor een kindcentrum?

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK maken in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de PO-Raad en de VNG de handreiking Organiseren & Financieren van een Kindcentrum.

In deze handreiking beschrijven we de wijze waarop de huisvesting georganiseerd en gefinancierd kan worden. We gaan in op de belemmeringen die in de praktijk ervaren worden en geven daar oplossingen voor.

Ervaar je praktische knelpunten bij de realisatie van de huisvesting van een kindcentrum? Vul dan het formulier hiernaast in. 

Gegevens: