Sturen op basis van cijfers & inzicht

Cijfers & inzicht

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang deelt cijfers en actuele onderzoeken en helpt met het creëren van inzicht. 

Linker kolom

Sectorrapport Kinderopvang

Het Sectorrapport is een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. De financiële positie wordt getoond aan de hand van de balans, de resultatenrekening en diverse kengetallen.

Meer weten

Rechter kolom

Benchmark Kinderopvang

In de Benchmark Kinderopvang deel je eenvoudig je cijfers én kun je deze cijfers vergelijken met de sectorgemiddelden. Zo zie je in één oogopslag hoe je er financieel voor staat en het helpt om de koers voor de toekomst te bepalen.

Meer weten

Linker kolom

Actuele onderzoeken

In de kennisbank delen we actuele onderzoeken en algemene cijfers over de sector kinderopvang. Denk aan de kwartaalrapportages kinderopvang, het kengetallenrapport, het rapport met financiele ontwikkelingen door de jaren heen en de laatste sectorrapporten.

Naar de kennisbank

Rechter kolom

Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik

Deze rekentool maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe goed of slecht het gebouw presteert op basis van daadwerkelijk energieverbruik t.o.v. andere locaties in Nederland. Zo zie je waar de prioriteiten liggen én waar nog veel te besparen is.

Meer informatie