Pijlers

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt proactief kennis en inzicht op het gebied van financiën, organisatieontwikkeling en huisvesting. 

Hiermee dragen we op onafhankelijke wijze bij aan de professionalisering en ontwikkeling van de sector kinderopvang. Lees hieronder op welke pijlers we wat we voor jou kunnen betekenen.


Financiën

Op financieel gebied brengt de voortdurende beweging in de kinderopvangsector zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Om kinderopvangorganisaties hierbij te ondersteunen bieden we specifieke kennis en inzicht op het gebied van bedrijfsvoering, exploitatie en investeren & financieren.

Meer weten
Organisatieontwikkeling

De wereld waarmee kinderopvangorganisaties te maken hebben, verandert voortdurend en op meerdere vlakken tegelijkertijd. Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen, is het belangrijk dat de organisatie zich continu blijft ontwikkelen. Echter, de dagelijkse operationele zaken kunnen hierin een remmende factor zijn. We staan klaar om je hierbij te ondersteunen.

Meer weten 
Huisvesting

Op het gebied van huisvesting in de kinderopvang zien we de laatste jaren (opnieuw) een groeiend aantal opgaves die aandacht en focus vragen. Om kinderopvangorganisaties hierbij te ondersteunen bieden we specifieke kennis en inzicht op het gebied van huisvesting in de kinderopvang en hoe deze in relatie staat tot duurzaamheid en andere (toekomstige) ontwikkelingen.

Meer weten 

Tekst

Kinderopvang op Koers

Er zijn grote ambities voor de toekomst van de kinderopvang, als ook de nodige uitdagingen. Zo zijn er forse arbeidsmarkttekorten en de exploitatie wordt krapper door de hoge inflatie. Het programma Kinderopvang op Koers helpt bij deze vraagstukken. In een startgesprek krijg je inzicht in de stappen die je nu al kunt zetten en welke ondersteuning je daar eventueel bij nodig hebt.

Startgesprek aanvragen