Kennis

Naast alle vrij beschikbare kennis op deze website bieden we ondersteuning op het gebied van huisvesting, financiering, organisatieontwikkeling, duurzaamheid en (integrale) kindcentra. Via onze Helpdesk krijg je rechtstreeks en persoonlijk antwoord op jouw vragen. Met borgstellingen en garanties ondersteunen we je als je financiering wilt en we bieden maatwerk op jouw verzoek.

Helpdesk

Heb je een abonnement bij Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang? Dan krijg je via de Helpdesk persoonlijk antwoord op al jouw vragen over huisvesting, financiering, IKC ontwikkeling en duurzaamheid.

Fase-0 en maatwerk

Met een fase-0 gesprek professionaliseren we jouw opdrachtgeverschap en helpen we je op weg met ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren op je afkomen. 

Virtueel Kinderdagverlijf 

Hoe richt je jouw kinderdagverblijf in? Wat mag wel en wat niet van de wetgever? Het Virtueel Kinderdagverblijf (VKD) biedt uitkomst. 

Kwaliteitskader Huisvesting 

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. 

Praktijkervaringen 

Hoe gaan anderen om met vraagstukken rondom huisvesting, financiering, IKC ontwikkeling en duurzaamheid? In de praktijkvoorbeelden laten partners uit de kinderopvang zien hoe zij tot oplossingen zijn gekomen. 

Startershoek

In deze startershoek vind je informatie, tips en links die nuttig zijn bij de (door)start van een kinderopvanglocatie.

Gebouwenscan

Op verzoek van jouw kinderopvangorganisatie kunnen wij, op basis van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang, een scan van de huisvesting uitvoeren.

BSO Bus

Om het vervoer met de BSO Bus zo veilig mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt waar je als kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. Hier vind je informatie die helpt bij het voldoen aan deze afspraken.