Voor het delen van kennis, inzicht en ervaringen

Netwerken

We bieden diverse netwerkmogelijkheden waarbij we professionals die in de praktijk tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aanlopen op structurele wijze samenbrengen.

De bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeten en het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Tussentijds wordt waar gewenst contact gehouden en kunnen vragen worden gesteld aan elkaar en aan de experts van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Netwerk Professionals Kinderopvang: Het ontmoetingspunt voor Controllers, Facilitair management, Inkoop en Marketing & communicatie.

Kennisgroepen: Het platform waar gelijkgestemde ondernemers van kleinschalige of middelgrote kinderopvangorganisaties, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, operationeel managers en regiomanagers in de kinderopvang elkaar vinden.

Linker kolom

Controllers

Controllers en andere eindverantwoordelijken voor de financiële gang van zaken in de organisatie lopen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aan als hun vakgenoten. Deze netwerkkring geeft de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen.

Lees meer

Middelste kolom

Facilitair

Facility Managers krijgen in hun werk met een veelvoud van vraagstukken te maken, dit kan gaan van facilitaire inkoop en contractbeheer tot kwaliteitszorg van de schoonmaak en vastgoedbeheer. Onderwerpen zoals deze worden tijdens de bijeenkomsten met elkaar behandeld.

Lees meer

Rechter kolom

Inkoop

Inkopers hebben een heel specifieke functie binnen de organisatie. Ervaringen opdoen met betrekking tot de uitvoering van deze functie binnen de eigen organisatie kan dan ook lastig zijn. Daarom is het waardevol om in een vertrouwde setting ervaringen en kennis te delen met vakgenoten uit dezelfde branche.

Lees meer

Linker kolom

Marketing & Communicatie

Vraagstukken uit het dagelijks werk worden besproken, denk aan communicatie rondom de personeelstekorten, de kostprijzen en andere sectorontwikkelingen. Ook niet alledaagse zaken staan op de agenda, zoals een brandingtraject en bijbehorende kansen. En hoe ga je om met AI en ChatGPT?

Lees meer

Middelste kolom

Operationeel managers

Op de agenda staan thema's als planmatig werken, budgetbeheer, bezetting en roosteren, efficiënt vergaderen, omgaan met verzuim van/bij collega’s, ouderbetrokkenheid, kwaliteitsbewaking/-bevordering, naleven van wet- en regelgeving en alle overige zaken die je dagelijks tegenkomt.

Lees meer

Rechter kolom

Kwaliteits- en beleidsmedewerkers

Deze kennisgroep is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het beleid en de kwaliteit. We bespreken actuele thema's, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving, en wisselen ideeën en praktische tips uit die direct toepasbaar zijn in jouw werk.

Lees meer 

Linker kolom

Ondernemers

Deze kennisgroep is een netwerk van gelijkgestemde ondernemers van kleinschalige óf middelgrote organisaties, die zichzelf en hun organisatie willen professionaliseren en hierin willen leren met en van elkaar.

Kleinschalige organisatiesMiddelgrote organisaties

Middelste kolom

Regiomanagers

Op de agenda staan onderwerpen als indirect leidinggeven, financiën en de impact van de ontwikkelingen in de kinderopvang op de organisatie en wat jij vanuit jouw rol kan bijdragen. Of ga met de groep dieper in op actuele thema's zoals het omgaan met diversiteit, het ontwikkelen van inclusieve opvang en IKC vorming.

 Lees meer

Tekst

Ook geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd, maar behoor je niet tot één van bovenstaande doelgroepen? Laat het ons weten. We staan open voor suggesties!

Neem contact op