Netwerken 

Op deze pagina lees je over de netwerkkringen van het Netwerk Professionals Kinderopvang: het ontmoetingspunt voor controllers, facilitair management, inkoop en marketing/communicatie. Ook vind je informatie over de verschillende kennisgroepen voor kleinschalige of middelgrote kinderopvangorganisaties: het platform waar gelijkgestemde ondernemers elkaar vinden.

Al deze netwerken brengen vakgenoten samen die in de praktijk tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aanlopen. De bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeten en het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Via het interactieve forum wordt onderling contact gehouden en kunnen vragen worden gesteld aan elkaar en aan de projectspecialisten van het Waarborgfonds.

Inloggen op het forum Netwerkkringen       Inloggen op het forum Kennisgroepen

Netwerkkring Controllers

De netwerkkring Controllers heeft als doel het bij elkaar brengen van vakgenoten met elk een eigen professionele achtergrond. Onderwerpen die op de agenda staan betreffen thema's rondom de bedrijfsvoering, financiële administratie en managementinformatie, zoals: de omzetontwikkeling, kostenaspecten als lonen en huisvesting, externe ontwikkelingen (zoals corona) en begroting- en verslaggevingszaken.

 • Voor controllers en financieel eindverantwoordelijken
 • Drie of vier regionale bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Eens per drie jaar een landelijke dag voor alle controllers
 • De kosten bedragen € 466,- excl. BTW per jaar (op organisatieniveau)

Lees meer over deze netwerkkring

Netwerkkring Facilitair

Facility Managers hebben een vrij specifieke functie doordat het werk afwijkt van het primaire proces. Ook bevinden zij zich in een breed en complex werkveld met een veelvoud aan onderwerpen. Het kan moeilijker zijn om kennis en ervaringen van interne collega’s te gebruiken voor de eigen professionele ontwikkeling. Het sparren met vakgenoten uit de kring kan daarom waardevolle inzichten opleveren. 

 • Voor facilitair leidinggevenden en coördinatoren
 • Drie bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers
 • De kosten bedragen € 466,- excl. BTW per jaar (op organisatieniveau)

Lees meer over deze netwerkkring

Netwerkkring Inkoop

De netwerkkring Inkoop is een actieve netwerkkring waarin ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal staan. Op de agenda staan onderwerpen als: het opzetten van een inkoopafdeling, het professionaliseren van de inkoopfunctie en het maken van inkoopbeleid. Ook meer gedetailleerde onderwerpen zoals duurzaam inkopen, het werken met voorkeursleveranciers, inkoopsystemen en de begroting kunnen op het programma staan.

 • Voor iedereen waarbij inkoop deel uitmaakt van de portefeuille
 • Vier bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers
 • De kosten bedragen € 460,- excl. BTW per jaar (op organisatieniveau)

Lees meer over deze netwerkkring

Netwerkkring Marketing en Communicatie

Binnen de netwerkkring Marketing en Communicatie worden vraagstukken besproken die deelnemers in hun dagelijks werk tegenkomen. Gezamenlijk wordt gekeken naar oplossingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de communicatie rondom corona en de kostprijzen. Of hoe je vanuit marketing en communicatie pro-actief inspeelt op verwachte vraaguitval. Ook worden branding trajecten besproken en de kansen die dat biedt.

 • Voor marketing- en communicatie-verantwoordelijken
 • Drie bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers 
 • De kosten bedragen € 426,- excl. BTW per jaar (op organisatieniveau)

Lees meer over deze netwerkkring

Kennisgroep Ondernemers Kleinschalige Kinderopvang

De kennisgroep is een netwerk van gelijkgestemde ondernemers, die zichzelf en hun organisatie willen professionaliseren en hierin willen leren met en van elkaar. De onderwerpen die ter tafel komen lopen zeer uiteen, denk aan: personeelsbeleid, financieel beleid, organisatieontwikkeling, ontwikkelingen in de sector, marketing en communicatie en toepassing van wetgeving. De deelnemers ontwikkelen zich op professioneel vlak, als ondernemer en met de organisatie. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook de kernwaarden binnen deze groep.

 • Voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties (tot ongeveer 150 kindplaatsen)
 • Vier bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers
 • De kosten bedragen € 450,- excl. BTW per jaar            

Lees meer over deze kennisgroep 

Kennisgroep Ondernemers Middelgrote Kinderopvang

We gaan aan de slag met een combinatie van intervisie en het opdoen van kennis over voor jou relevante onderwerpen. Denk aan (natuurlijk/indirect) leiderschap, personeelstekorten, verzuim, omgang met raad van toezicht, inrichten staf, als ook de alledaagse zaken die spelen op de werkvloer. We plaatsen de ontwikkelingen in de sector in het perspectief van de eigen organisatie. De deelnemers ontwikkelen zich op professioneel vlak binnen hun functie en de organisatie. Ook is er ruimte voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook kernwaarden binnen de groep.

 • Voor ondernemers van middelgrote organisaties (vanaf drie locaties en 150 kindplaatsen)
 • Vier bijeenkomsten per jaar, inclusief lunch
 • Wisselend op locatie bij één van de deelnemers
 • De kosten bedragen € 450,- excl. BTW per jaar            

Lees meer over deze kennisgroep