Voor het delen van kennis, inzicht en ervaringen

Netwerken

We bieden diverse netwerkmogelijkheden waarbij we professionals die in de praktijk tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aanlopen op structurele wijze samenbrengen.

De bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeten en het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten. Tussentijds wordt waar gewenst contact gehouden en kunnen vragen worden gesteld aan elkaar en aan de experts van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Netwerk Professionals Kinderopvang: Het ontmoetingspunt voor Controllers, Facilitair management, Inkoop en Marketing & communicatie.

Kennisgroepen: Het platform waar gelijkgestemde ondernemers van kleinschalige of middelgrote kinderopvangorganisaties en beleids- en kwaliteitsmedewerkers in de kinderopvang elkaar vinden.

Linker kolom

Controllers

Controllers en andere eindverantwoordelijken voor de financiële gang van zaken in de organisatie lopen doorgaans tegen vergelijkbare zaken aan als hun vakgenoten. Deze netwerkkring geeft de gelegenheid om dergelijke vragen en de antwoorden daarop met elkaar te delen.

Lees meer

Middelste kolom

Facilitair

Facility Managers krijgen in hun werk met een veelvoud van vraagstukken te maken, dit kan gaan van facilitaire inkoop en contractbeheer tot kwaliteitszorg van de schoonmaak en vastgoedbeheer. Onderwerpen zoals deze worden tijdens de bijeenkomsten met elkaar behandeld.

Lees meer

Rechter kolom

Inkoop

Inkopers hebben een heel specifieke functie binnen de organisatie. Ervaringen opdoen met betrekking tot de uitvoering van deze functie binnen de eigen organisatie kan dan ook lastig zijn. Daarom is het waardevol om in een vertrouwde setting ervaringen en kennis te delen met vakgenoten uit dezelfde branche.

Lees meer

Linker kolom

Marketing & Communicatie

Vraagstukken uit het dagelijks werk worden besproken, denk aan de communicatie rondom de personeelstekorten en de kostprijzen. Maar ook niet alledaagse zaken staan op de agenda, zoals een brandingtraject en bijbehorende kansen. En hoe speel je vanuit marketing en communicatie pro-actief in op sectorontwikkelingen?

Lees meer

Middelste kolom

Ondernemers kinderopvang

Deze kennisgroep is een netwerk van gelijkgestemde ondernemers van kleinschalige óf middelgrote organisaties, die zichzelf en hun organisatie willen professionaliseren en hierin willen leren met en van elkaar.

Kleinschalige organisatiesMiddelgrote organisaties

Rechter kolom

Kwaliteits- en beleidsmedewerkers

Deze kennisgroep is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het beleid en de kwaliteit binnen kinderopvangorganisaties. We bespreken actuele thema's, zoals wijzigingen in wet- en regelgeving, en wisselen ideeën en praktische tips uit die direct toepasbaar zijn in jouw werk.

Lees meer 

Tekst

Ook geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd, maar behoor je niet tot één van bovenstaande doelgroepen? Laat het ons weten. We staan open voor suggesties!

Neem contact op