Voor kwalitatief goede en duurzame gebouwen in de kinderopvang

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting in de kinderopvang zien we de laatste jaren (opnieuw) een groeiend aantal opgaves die aandacht en focus vragen. 

Denk aan een veroudering van de huisvestingsportefeuille, het tekort aan uitbreidingscapaciteit, het organiseren van de gezamenlijke huisvesting voor kinderopvang en onderwijs, hogere energiekosten en de kwaliteit van het binnenklimaat. We zien in al deze ontwikkelingen dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. 

Er is behoefte aan specifieke kennis en inzicht op het gebied van huisvesting in de kinderopvang en hoe deze in relatie staat tot duurzaamheid en andere (toekomstige) ontwikkelingen. We staan klaar om hierbij te ondersteunen.

Linker kolom

Kennis

Via diverse kennisitems krijg je informatie die je eenvoudig kunt toepassen op de eigen situatie. Denk aan het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang of de Groene Agenda Kinderopvang, waarin je stapsgewijs wordt meegenomen in de verduurzamingsopgave binnen jouw organisatie.

Naar de kennisbank

Rechter kolom

Inzicht

Het verkrijgen van inzicht is de eerste stap wanneer je effectief aan de slag wilt met de huisvesting. Wat is je uitgangspositie en welke stappen kun je vanuit daar zetten? Maak gebruik van tools zoals de Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik of laat de Quickscan Binnenklimaat uitvoeren.

Naar de Quickscan

Linker kolom

Activiteiten

We organiseren verschillende activiteiten rondom het thema huisvesting, zoals de cursusreeks Huisvesting Kinderopvang of een flitswebinar met oplossingen voor (te) warme gebouwen. Zoek je naar een platform waar je gelijkgestemde professionals kunt ontmoeten? Bekijk dan de netwerkkring Faciltair of de netwerkkring Inkoop

Bekijk de agenda

Rechter kolom

Ondersteuning op maat

Naast het beantwoorden van algemene vragen via de helpdesk, bieden we ondersteuning op maat. Ga bijvoorbeeld in gesprek met onze expert over het opstellen van een Strategisch Huisvestingsplan of stap open in een sparringsessie over het verduurzamen van je organisatie. Het is ook mogelijk expertise in te roepen rondom de ontwikkeling van kindcentra. 

Neem contact op

Tekst

Kwaliteitskader Huisvesting

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave. Als hulpmiddel hiervoor hebben we het Kwaliteitskader ontwikkeld. Het is een werkdocument met een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria.

Download het Kwaliteitskader

Tekst

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en het laatste nieuws vanuit de sector op het gebied van financiën, organisatieontwikkeling, huisvesting en meer? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden