Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft hiervoor als hulpmiddel het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang ontwikkeld.

Kwalitatief goede kinderopvang vraagt om kwalitatief goede gebouwen

Een goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave waarin veel onderwerpen samen komen. Het Kwaliteitskader biedt organisaties in de kinderopvang het inzicht en de houvast om deze onderwerpen in samenhang te zien. Het is een werkdocument met een reeks eenduidige, herkenbare en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria ten aanzien van de Beleving, Gebruik en Techniek van een kinderdagverblijf. Het helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. Dit voor zowel de Dagopvang (0-4 jaar) als de Buitenschoolse opvang (4-12 jaar).    

De kwaliteitscriteria moeten worden opgevat als richtinggevend en niet als norm. Ze vloeien voort uit praktijkervaringen en vragen ook aandacht voor zaken die niet door huidige wetgeving (bouwbesluit) worden meegenomen, maar die wel mede de kwaliteit van de huisvesting bepalen. Het kader kijkt dus verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, maar ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu (o.a. luchtkwaliteit) en duurzaamheid (o.a. energieverbruik).

Je kunt het kwaliteitskader op diverse manieren gebruiken. Onder andere als sturingsinstrument voor integraal beleid, als hulpmiddel voor overleg, als checklist voor een scan van jouw huisvesting of als basis voor jouw businesscase. De kinderopvangsector heeft hiermee een hulpmiddel om strategisch met de huisvesting aan de slag te gaan.

Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op via info@waarborgfondskinderopvang.nl of 085 – 130 56 83.

Download het Kwaliteitskader

Huisvesting

Ons team staat klaar

Heb je een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems, activiteiten of praktijkvoorbeelden? Of heb je niet gevonden wat je zocht? 

Neem contact met ons op