Impact met kennis en ondersteuning

Over ons

Stichting Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang draagt op onafhankelijke wijze bij aan de professionalisering en ontwikkeling van de sector kinderopvang.

Dit doen we door het proactief brengen van kennis en inzicht op het gebied van financiën, organisatieontwikkeling en huisvesting. 

We zetten ons in om inzicht te geven, te versterken en te inspireren, innovatie te bevorderen en te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. We zijn er voor de individuele kinderopvangorganisaties, van kleinschalig tot groot, en voor de sector kinderopvang als geheel.

Bekijk hier het jaarverslag 2022
 

Ons team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers. Daarnaast zetten we onze externe experts in die zich verwant voelen aan onze missie en werkwijze en veel praktijkkennis in huis hebben. 

Maak kennis

Tekst

Kernwaarden

We laten ons leiden door de volgende kernwaarden:

  • Onafhankelijk

We zijn onafhankelijk en objectief. We hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de sector kinderopvang. We baseren ons daarbij op feiten, onderzoek en ervaringen.
 

  • Kennispartner

We zijn een bron van kennis en informatie, gebaseerd op jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de sector kinderopvang. Als kennispartner dragen we actief bij aan het verkrijgen, delen, verspreiden en vergroten van kennis en inzicht. Ook ondersteunen we bij ontwikkelingen binnen kinderopvangorganisaties zelf en bij sectorontwikkelingen.
 

  • Verbindend

We zetten ons in voor sterke en betekenisvolle relaties, waarbij samenwerken centraal staat. We hebben elkaar nodig om goede oplossingen te vinden voor vraagstukken en kwalitatief goede kinderopvang te kunnen blijven realiseren. We bevorderen de samenwerking tussen kinderopvangorganisaties onderling en tussen kinderopvang en andere (maatschappelijke) sectoren, zoals onderwijs en zorg, en stakeholders, zoals gemeenten en de overheid. Daarin werken we nauw samen met andere kennispartners.