Over ons

Waarborgfonds Kinderopvang bestaat al sinds 1998 als verstrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Om verantwoord investeren te stimuleren, ontwikkelde het in de loop der jaren daarnaast een kennisfunctie. Mede op initiatief van de PO-Raad, VO-raad en VNG is in 2012 een nieuw kenniscentrum voor onderwijs en gemeenten opgericht: Ruimte-OK. Het Waarborgfonds en Ruimte-OK opereren gescheiden van elkaar, maar daar waar activiteiten en kennis samenkomen wordt nauw samengewerkt.

Missie

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang, ontwikkeling en professionalisering van de sector kinderopvang. 

Organisatie

Waarborgfonds Kinderopvang bestaat sinds 1998 als verstrekker van borgstellingen aan banken die kinderopvangorganisaties financieren. Naast onafhankelijkheid zijn de waarden van waaruit we al organisatie werken: objectiviteit, neutraliteit, betrouwbaarheid, betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid.

Lees meer

 

Team

We werken met een kleine groep vaste medewerkers die hoofdzakelijk projectmatig werken. Daarnaast zetten we externe Experts in die zich verwant voelen aan onze missie en werkwijze, en veel praktijkkennis in huis hebben. Samen met ons bemensen ze de Helpdesk en leveren maatwerk.

Lees meer

Nevenfuncties

Bekijk het overzicht nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang en Stichting Ruimte-OK.

Lees meer